Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtkk26VlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

tuyển dụng

Answer hZWYmJtkk26VlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qZlZiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Nguyen Phuong's picture
1372569527

cần tuyển 01 chuyên viên phụ trách chế độ, tiền lương và 01 chuyên viên phụ trách tuyển dụng đào tạo.

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, anh văn giao tiếp trở lên

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan ít nhất 2 năm trở lên.

Có kiến thức và nắm vững Luật lao động, Luật BHXH, các quy định, thủ tục hành chính nhà nước liên quan đến người lao động. 

Quyền lợi: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Thu nhập ổn định, chế độ cho người lao  động tốt.

Vui lòng gửi CV theo địa chỉ mail: nnvp25581@yahoo.com

Answer hZWYmJtkk26VlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qZlZiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJtkk26VlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...