Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRhmmuZmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tuyển QA Deputy Manager (Electronics; $1000) (Hà Nội)

Answer hZWYnZRhmmuZmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVl5mWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Bui's picture
1470371177

Mô tả công việc: 
- Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng các dự án mới của công ty;
- Phụ trách các hoạt động IQC, OQC, MQC;
- Giám sát và quản lý hoạt động IPQA;
- Công việc được phân công khác

Yêu cầu công việc
- Trình độ Đại học, chuyên ngành Hoá học,Điện, Điện tử hoặc các ngành liên quan;
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực QAQC;
- Thành thạo Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

Chi tiết: http://megaceo.com/employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=12682

Answer hZWYnZRhmmuZmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVl5mWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZRhmmuZmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...