Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lkW-bmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tuyển Quản lý Kinh doanh (Vật liệu Xây dựng; $800)

Answer hZWYnJ1lkW-bmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVl5eaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Bui's picture
1470293678

Mô tả công việc: 
- Giám sát hoạt động kinh doanh về vật liệu xây dựng của chi nhánh tại TPHCM
- Thực hiện các hoạt động được chỉ định từ phía Công ty và Trưởng phòng Kinh Doanh
- Đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên

Yêu cầu công việc
- Tuổi: 28 -- 45
- Tốt nghiệp các trường đại học ngành QTKD, kinh tế,thương mại. . .
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên am hiểu lĩnh vực vật liệu xây dựng & nội thất,

Chi tiết: http://hrchannels.com/Quan-ly-Kinh-doanh-Vat-lieu-Xay-dung;-$800-%E2%80%93-N485-jd35967.aspx
Liên hệ: Ms.Huong: 01236361080/huong.nguyen@hrchannels.com

Answer hZWYnJ1lkW-bmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVl5eaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJ1lkW-bmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...