Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRklG6Um5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

URGENT - Cần tìm 1 Ads Optimization

Answer hZWYnZRklG6Um5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSmZ2ZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Y Ly's picture
1439523751

Mô tả chi tiết công việc

- Điều hành chương trình (campaign) suốt quy trình từ bắt đầu, đến báo cáo và phân tích cuối cùng

- Làm việc sâu sát với Sales Team và các bộ phận nội bộ khác để điều hành chương trình

- Giám sát chặt chẽ chương trình quảng cáo (campaign), và đưa ra các phương án tối ưu hoá đảm bảo cho campaign đạt được chỉ số cam kết

- Cung cấp báo cáo và phân tích các thông số hiệu quả cho các phòng ban nội bộ

- Liên tục cung cấp các nhận xét để cải thiện công việc hiệu quả

- Tham gia các công việc được giao tuỳ theo thời gian

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Trình độ chuyên môn: Ưu tiên tốt nghiêp chuyên ngành IT
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo
- Trình độ vi tính: thành thạo tin học văn phòng (words, excel, powerpoint, email, internet,…), ưu tiên có kiến thức cơ bản về HTLM
- Kinh nghiệm làm việc: ưu tiên ít nhất 6 tháng kinh nghiệm cùng vị trí. Thích tìm hiểu về lĩnh vực Truyền thông, Quảng cáo
* Khả năng cần có: 
- Lập kế hoạch và triển khai công việc
- Sử dụng thành thạo powerpoint
- Giao tiếp và thiết lâp mối quan hệ
- Chịu được áp lực về công việc và tiến độ
- Tuân thủ nội quy, kỷ luật lao động
* Đặc điểm cá nhân: 
- Nam, nữ ngoại hình lịch thiệp; 22-30 tuổi
- Tác phong nhanh nhẹn, năng động
- Tư duy chiến lược và sáng tạo
- Thái độ “có thể làm được”
- Có tinh thần trách nhiệm

Answer hZWYnZRklG6Um5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSmZ2ZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZRklG6Um5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...