Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRgmmuZl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Vé tham gia buổi Hội thảo của Vietnamworks Tự tin khởi đầu thành công mới !

Answer3 hZWYnZRgmmuZl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WalpqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Le Dao's picture
1329913402

10/3 sắp tới Vietnamworks sẽ tổ chức buổi hội thảo chuyên đề Tự tin khởi đầu thành công mới dành cho các bạn trẻ đang tìm việc & hoạch định sự nghiệp. Bạn nào quan tâm, đăng ký thông tin nhận vé tại đây nhé. http://www.vietnamworks.com/tutinthanhcong/?utm_source=Social&utm_medium...

Answer3 hZWYnZRgmmuZl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WalpqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Giang Nguyen's picture
  Giang Nguyen
  1329913658

  Giang có tham gia hội thảo của anh Francis Hùng một lần vào cuối năm 2011 thấy rất ấn tượng. Tới hội thảo tham dự mà quên xin name card của ảnh để nhờ ảnh tư vấn về công việc, lần này phải tham gia để "âm mưu" mới được.

   hZWYnZRgmmuZl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKYm5mVhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZRgmmuZl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImmaWbYae3-A.
  hZWYnZRgmmuZl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmpeZmISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWxrbJ9Xb7Cx
 • Hai Nguyen's picture
  Hai Nguyen
  1330328079

  Mình có nghe nói về chương trình này, hội thảo nghề nghiệp của Vietnamworks tổ chức là uy tín nhất rùi! Làm sao có vé , cũng muốn tham gia cho vui hehe...

   hZWYnZRgmmuZl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKYnZWWhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZRgmmuZl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImmiSboae3-A.
  hZWYnZRgmmuZl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmpmVmYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWxta55Xb7Cx
 • Quyet Tran's picture
  Quyet Tran
  1330328336

  Hồi trước có tham gia hội thảo nghề nghiệp của VNW 1 lần, cũng hay, đi nghe các vị anh tài diễn thuyết cũng học hỏi được nhiều điều. wow , có chị Thanh Nguyễn chủ xị nhà mình tham gia nữa nè.

   hZWYnZRgmmuZl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKYnZWXhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZRgmmuZl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImmiSb4ae3-A.
  hZWYnZRgmmuZl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmpmVmoSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWxuaZdXb7Cx
hZWYnZRgmmuZl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...