Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRjmGmcnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

VIETNAM SURVEY 2013: TALENT RECRUITMENT TRENDS – JOB FIT OR CULTURAL FIT?

Answer hZWYnJRjmGmcnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXmpuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Thư Phan's picture
1382587830

 

Thân gửi các anh/chị là cán bộ phận trách Nhân sự, các nhà Quản lý có tham gia vào công tác Tuyển dụng tại doanh nghiệp.

Mời các anh/chị tham gia vào cuộc khảo sát toàn quốc về “Xu hướng tuyển dụng Nhân tài – Phù hợp công việc hay Phù hợp văn hóa” do VCCI cùng L&A phối hợp tổ chức.

Các anh/chị tham gia trả lời khảo sát sẽ nhận được: 
(1) Vé mời tham dự chương trình hội thảo được tổ chức vào tháng 11/2013; 
(2) Trọn bộ Báo cáo kết quả khảo sát;
(3) Cơ hội bốc thăm tại hội thảo bộ E-DISC Team Assessment Package dành cho 4 người trị giá 390 USD 

Cuộc khảo sát chỉ mất 10 phút, anh/chị vui lòng truy cập vào đường dẫn:https://docs.google.com/a/l-a.com.vn/forms/d/19YTGKMnLDzgOEiJTlQkbFfKEPeY7DHZebDs7cz4Uovo/viewform

Thân nhờ anh/chị foward thông tin này đến những người có thể quan tâm.
Chúc mọi người sức khỏe và thành công!

Answer hZWYnJRjmGmcnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXmpuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRjmGmcnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...