Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlptgk2-dlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

VnBrandMaker chuyên tổ chức sự kiện-Tư vấn thương hiệu-Thiết kế web

Answer hZWYlptgk2-dlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ialpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Mai Nguyên Khang's picture
1348742004

VnBrandMaker có một đội ngũ chuyên gia trong việc tổ chức sự kiện cá nhân cũng như sự kiện của doanh nghiệp. Với đội ngũ gồm nhân sự giàu nhiệt huyết và sáng tạo, VnBrandMaker luôn ở tư thế sẵn sàng để tư vấn, lập kế hoạch và tổ chức triển khai các sự kiện của cá nhân cũng như doanh nghiệp.

Đã có rất nhiều các sự kiện lớn được Vnbrandmaker tổ chức thành công như: Dạ tiệc ánh sáng, Lễ cất nóc dự án The Era Town, Triển lãm Bất động sản Novaland, Lễ mở bán dự án Nha Trang Center, Triển lãm Đồ chơi giáo dục, Roadshow Anh hùng trái đất,….

Website: http://vnbrandmaker.com/. Mail: khang.mai@vnbrandmaker.com
Bạn nào đang có nhu cầu thì call số : 0907 42 62 87 (gặp Khang) nha.
Cảm ơn mọi người đã xem qua hihi

Answer hZWYlptgk2-dlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ialpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlptgk2-dlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...