Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJtgkWyYlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

VPBank Hội sở phía nam tuyển dụng vị trí Card propositon office

Huong Nguyen's picture
Huong Nguyen
1390383439

VPBank Hội sở phía nam tuyển dụng vị trí Card propositon office, Yêu cầu: tốt nghiệp đại học khối ngành tài chính/ ngân hàng, ưu tiên trường đại học nước ngoài, có kinh nghiệm phân tích/ lập báo cáo, sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng, excel. liên hệ : huongnt10@vpb.com.vn hoặc đthoại 54040813

 • Other
 • 1 answer(s)
 • hZWXmJppmmyZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yTl5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Dear Ms Hương,

  Em có gởi email nhưng không gởi được, chị có thể cho em thông tin liên hệ nào để gởi CV được không ạ?

  Em cảm ơn,

  • hZWXmJppmmyZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpmYmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJppmmyZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmWcJiFneDh
  hZWXmJppmmyZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqZm5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlvapdlZlVvtrI.
Lazy Load...