Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdmmGuZk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Walmart có hơn 245 triệu khách hàng mỗi tuần của hệ thống bán lẻ

Answer hZWYlpdmmGuZk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WWm5iSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ có cơ hội đến với hơn 245 triệu khách hàng mỗi tuần của hệ thống bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart (Mỹ).

Walmart là tập đoàn thương mại lớn trên thế giới, hiện có 11.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu. BP Merchandising of Walmart mở cửa đón nhận rất nhiều sản phẩm khác nhau từ thế giới đỗ về hàng ngày. Chúng tôi US Global B2B chuyên cung cấp dịch vụ bán hàng và truyền thông tại Hoa Kỳ & Canada. Liên hệ: Ông Tommy Huynh - email: truonghuynh@usglobalb2b.com or cell: 0909879630. Cám ơn.

Answer hZWYlpdmmGuZk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WWm5iSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpdmmGuZk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...