Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRllG6ZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Tuyển gấp 05 Senior Marketing Game

 Chi tiết xem tại: http://www.pops.vn

Answer1 hZWYnJRjmmqUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mWnZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
  • Minh Kieu's picture
    Minh Kieu

     Tuyển gấp 05 Senior Marketing Game tại công ty POPS - 

Cơ hội kinh doanh cho mọi người. Hiện tại đã khởi động dự án nhà máy nhiệt điện Vính Tân ở Bình Thuận.

Nhà đầu tư gồm: Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc (CSG), Công ty Điện lực quốc tế Trung Quốc (CPIH) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) thực hiện.

Cơ hội: 

- Giới thiệu nhân sự.

- Giới thiệu nhà thầu, vật tư, máy móc, mở nhà hàng, phòng trọ, 

Liệu các quản lý việt Nam lấy được bao nhiêu trong dự án hơn 100 tỉ USD này?

Ai có cơ hội nào giới thiệu cho mọi người với nhé.

Answer1 hZWYnJRjmmqUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mXmZmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
  • Phat Le Tan's picture
    Phat Le Tan

      Hôm trước mình ghé qua cảng Tân Thuận thì thấy thiết bj của dự án này nhập về để quá trời ở cảng. Bên mình cũng đang dần dần thâm nhập vào lĩnh vực nhiệt điện thông qua các dự án của PetroVietnam. Thấy các hợp đồng EPC về nhiệt điện ở VN mình toàn China làm hết cũng thấy tiếc cho một lĩnh vực lớn này mà VN mình thì chỉ đứng nhìn.

HR Manager ($3000 - $4000)

Industry: Industrial Engineering - Electrical

Location: HCM

Job Description :

-  Develop people plan and strategy and implement it across different functions.

-  Manage and Develop personnel management systems, records management staffs.

-  Manage all HR functions including labour, recruitment, performance management, compensation and benefits and training

-  Provide advice and support to production in areas of communication on policies, practices and processes.

-  Ensures accurate and timely management of payroll, benefits and tax related services.

-  Managing other operational support functions like recruitment,
on-boarding, termination activities, international mobility etc and
ensuring risk control measures are in place under these functions.

-  Provide timely and effective HR advise to production on long and short term strategies.

-  Support production and functions by providing tools, process and
policies in regard to talent management, compensation & rewards,
employment regulations, recruitment and performance management

Job Requirement :

-  Graduated University: Law, Economic, Business administration

-  Minimum 3-5 years of direct working experience in HRM in a multinational & Electrical company

-  Knowledge of local labor law and labor practices

-  Knowledge and good understanding of human resources management
concepts, philosophies and principles, Experienced in recruitment,
employee training and development, compensation, benefits and relevant
programs

-  Strong interpersonal/communication (listening)/influence skills

-  Vietnamese speaking, Good command of spoken and written in English. Computer literate

Contact :

Answer hZWYnJRjmmqUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mXmpiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Cần tuyển Accountant Manager. Vui lòng gởi hso cho huyenpham0911@gmail.com

Cần tuyển Accountant Manager. Vui lòng gởi hso cho huyenpham0911@gmail.com

Answer hZWYnJRjmmqUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mXmpeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Cần tuyển trợ lý CFO, ai có nhu cầu vui lòng liên hệ huyenpham0911@gmail.com

Cần tuyển trợ lý CFO, ai có nhu cầu vui lòng liên hệ huyenpham0911@gmail.com

Answer hZWYnJRjmmqUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mXmpaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Distribution Development Manager ($2000)

 FMCG Company in HCM ... View more
Answer hZWYnJRjmmqUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mXmZqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

BTCValue cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ tư vấn và Thẩm định giá tại Việt nam.

BTCvalue là một trong những công ty Thẩm định giá chuyên nghiệp tại Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 03/08/2005 của Chính phủ bởi các Thẩm định viên có kinh nghiệm cùng với AVM Vietnam – tổ chức tư vấn và xúc tiến đầu tư ... View more
Answer hZWYnJRjl3KYk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mXmJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYnJRllG6ZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...