Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRimWqZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Tuan Nguyen Ngoc's picture
1321416571 | Event

Indochina CIO Community offline về chủ đề BI và ITIL, ai quan tâm đăn g ký tham dự nhé.

hZWYm51ol2uYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Vo Ba Thinh's picture
1320987261 | Event

The Economist - contact in VietNam

Global Book ( www.globalbookcorp.com ) là đại điện truyền thông và phân phối cho The Economist (UK) tại Việt nam. Vui lòng liên hệ: Thịnh - 0907 135 792 hoặc email: thinh.vo@globalbookcorp.com

hZWYm51nl2yWk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WRmJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Minh Tinh AITC's picture
1319698488 | Event

THIẾT KẾ HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO KPI 29/10/2011

Khoá học chuyên về Thiết kế hệ thống lương thưởng theo KPI bao gồm 10 module với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên cao cấp, Thạc sỹ quản trị nhân sự, Chuyên gia tư vấn nhân sự, Giám đốc nhân sự đến từ các Tổ chức quốc tế và các Tập đoàn đa quốc gia, các Công ty hàng đầu của Việt Nam.

Kết thúc khóa học, học viên đã xây dựng xong và bảo vệ được các ý tưởng thiết kế hệ thống đãi ngộ theo bộ các tiêu chí (KPI) và hiệu quả hoạt động đảm bảo các tiêu chí chuẩn:
- Đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp có một hệ thống đãi ngộ cạnh tranh so với thị trường mục tiêu
- Đảm bảo công bằng nội bộ
- Tạo sự khác biệt về hiệu quả làm việc cá nhân

Điện thoại: (04) 35380297 | 22461742 | 62910380
Hotline: 099 3747 668
Fax: 04-35380392
Email: info@aitc.com.vn

hZWYnJRhmm6Zk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5yWnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Ha Vu's picture
1319620524 | Event

Game về Điện Biên Phủ do người Việt làm 100%

Mời moi nguoi tham quan và tham gia trải nghiệm phiên bản thử nghiệm của game 7554, game tái tạo lại trận chiến Điện Biên Phủ, được làm hoàn toàn 100% bởi ngừoi Việt.
Với mong muốn góp mot phan nhỏ bé vào việc phát trển game Vietnam, studio đã rất cố gắng phát triển và ra mắt. Mong các game thủ ủng hộ bằng việc đừng mua đĩa lậu hoặc đĩa sao chép để giúp đội game có thể tiep tục thực hiện nhiều ý tưởng.
Thoi gian: từ ngày 27/10 den ngay 30/10/2011
Tại: Trung tâm triển lãm quốc tế 91 Trần Hưng Đạo, Hà nội

Mời mọi nguoi ghé thăm website:
http://www.7554.vn/VN/Emobi.html

hZWYnJRhmm6Zk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5yUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Khanh Pham Dang's picture
1319604459 | Event

we are Vietnam Advertising & Trade fair company, we have big event (VIETNAM EXPO 2012) at Hanoi, How to invite participants

The Vietnam Expo 2012 at HN, VN
4th - 7th April 2012
Vanue: Vietnam Exhibition & Fair center (VEFAC)
148 Giang Vo Road, Ba Dinh, HN, Vietnam

hZWYnJRhmm6Zk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5yUmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Bobby Liu's picture
1318491946 | Event

"The Insider Talk - Insights from the Inside" Seminar

A seminar featuring speakers from PwC, VSIP, Hong Leong Bank, DAVILAW and Colliers Internaitonal.

Cliick to https://www.facebook.com/photo.php?fbid=264626583554233&set=a.2646260502...
for info.

Click to https://www.facebook.com/pages/Salient-Media-LLP/199786276704931?sk=app_... for registration.

One seminar not to be missed. For more information, please email to bobbytyliu@gmail.com

hZWYnJRikWuXnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5WVm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Jackie Pham's picture
1318478086 | Event

14th Meeting Point Business Event: The Future of Travel is paperless.

"Meeting Point" is a professional social business event which is held after working hours at a relaxed, up market location. Since 2009 our events have been attended by hundreds of local and foreign business professionals. A Meeting Point Business Event offers a good chance to make new contacts and friends and for sponsors to get access to a very select audience of professionals

This Meeting Point’s presentation will be about Future Travel Trends. Traveling may soon be virtually paperless, thanks to some new technology that makes nearly everything electronic.

Flying has changed from a luxurious activity into a day-today topic, and the process of air-travel has been modified to be as simple as: Paper-less and seamless travel.

This presentation is for the modern traveller. Discover the how easy travel will be in the upcoming years at Citynetevents Meeting Point on October 13th.

More information at http://www.citynetevents.com/saigon/events/14th-meeting-point-business-e...

hZWYnJRhmmuZl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qXmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Pages

hZWYnJRimWqZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...