Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVik2qblpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Trần Ngân's picture
1601258364 | Event

0983.480.896 Bán máy bơm trục ngang CM40-250A, công suất 15kw giá tốt nhấtMáy bơm nước

  0983.480.896 Bán máy bơm trục ngang CM40-250A, công suất 15kw giá tốt nhấtMáy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn... View more
Answer hZWYmJVhkXGZmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUnZaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trần Ngân's picture
1601257906 | Event

0983.480.896 Bán máy bơm trục ngang CM50-160A, công suất 7,5kw giá tốt nhất Máy bơm nước

  0983.480.896 Bán máy bơm trục ngang CM50-160A, công suất 7,5kw giá tốt nhất Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn... View more
Answer hZWYmJRok2-XmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUnZaWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trần Ngân's picture
1601256137 | Event

0983.480.896 Bán máy bơm nước sạch CM40-160A, công suất 4kw giá tốt nhấtMáy bơm nước

  0983.480.896 Bán máy bơm nước sạch CM40-160A, công suất 4kw giá tốt nhấtMáy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn... View more
Answer hZWYmJVgl3GVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUnZaViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trần Ngân's picture
1601255542 | Event

0983.480.896 Phân phối máy bơm CM40-160A, công suất 4kw giá tốt nhất Máy bơm nước thương

  0983.480.896 Phân phối máy bơm CM40-160A, công suất 4kw giá tốt nhất Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng... View more
Answer hZWYmJVgl3GVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUnZaUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trần Ngân's picture
1601093240 | Event

Bán máy bơm đặt chìm Tsurumi 50U2.75 điện pha , điện 3pha LH(:0983.480.896*)

  Bán máy bơm đặt chìm Tsurumi 50U2.75 điện pha , điện 3pha LH(:0983.480.896*)TSURUMI PUMPS là thương hiệu máy bơm nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất máy bơm chìm ( bơm tõm). Thương hiệu sản phẩm này hầu hết có mặt trên các quốc... View more
Answer hZWYmJVgl3GVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUnZWXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trần Ngân's picture
1601092236 | Event

0983.480.896 Bán máy bơm đặt chìm Tsurumi 50U2.4 điện 3pha giá tốt nhất

  0983.480.896 Bán máy bơm đặt chìm Tsurumi 50U2.4 điện 3pha giá tốt nhất TSURUMI PUMPS là thương hiệu máy bơm nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất máy bơm chìm ( bơm tõm). Thương hiệu sản phẩm này hầu hết có mặt trên các quốc... View more
Answer hZWYmJVgl3GVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUnZWWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trần Ngân's picture
1601091484 | Event

Bán máy bơm đặt chìm Tsurumi 80U21.5 điện 3pha, LH:(*0983.480.896*)TSURUMI PUMPS là

  Bán máy bơm đặt chìm Tsurumi 80U21.5 điện 3pha, LH:(*0983.480.896*)TSURUMI PUMPS là thương hiệu máy bơm nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất máy bơm chìm ( bơm tõm). Thương hiệu sản phẩm này hầu hết có mặt trên các quốc gia. Tự... View more
Answer hZWYmJVgl3GVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUnZWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYmJVik2qblpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...