Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhplW2Wk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
vinh hoang's picture
1356092340 | Other

nâng cấp quản lý và khai thác giá trị thị trường trong doanh nghiệp

tìm hiểu từng bước và chọn phương hướng mới cho doanh nghiệp là điều lãnh đạo doanh nghiệp nên làm. http://thinkworld2012.com/

Answer hZWYnJhjmmubmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mVnJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Linh Nguyen's picture
1356086270 | Other

Cần tuyển Kế toán Quản trị, Kế toán trưởng, Trưởng phòng IT.

 Blue Kite Food & Berverage Services Co., Ltd, đang cần tuyển Kế toán Quản trị, Kế toán trưởng, Trưởng phòng IT, có kinh nghiệm bên F&B là một lợi thế, lương cạnh tranh. Liên hệ: linh.nt@burgerkingvn.vn. Anh/chị quan tâm vui lòng để lại số điện thoại để bộ phận nhân sự dễ liên lạc. Tks all!

Answer5 hZWYnJhjmmubmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mVlZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Julie Tran's picture
  Julie Tran

   Bạn liên hệ 0908335579- Vị trí trưởng phòng IT nha. Thanks bạn

 • Commvault Hung's picture
  Commvault Hung

  Bà xã mình làm kế toán trong Ngân Hàng, rồi làm kế toán trưởng cho Ngọc Sương. Mới xin nghỉ vì bên họ khó khăn không trả lương, nên mình cũng đang phụ tìm việc cho vơ đây!

 • Tuan Anh Nguyen's picture
  Tuan Anh Nguyen

  Dear Ms.Linh, Minh rất quan tâm đến vị trí IT Manager. Số điện thoại của mình là: 0908220548

View all 5 answers
Huy Warm's picture
1355887850 | Other

Kinh doanh dưa dịp tết khu vực miền bắc

Có khả năng về ninh bình nhận dưa hấu...loại 2,5 kg trở lên...cao nhất là 20kg. Gía 6k5/1kg có thể thương lượng....mình đổ mối....nhỏ nhất là 8 tấn/1 chuyến....Chi tiết liên hệ cho mình:01645498119.

Nếu bạn thực sự quan tâm thì liên lạc....

Answer hZWYnJhplW2Wk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mVmZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Thoa Hoang's picture
1355813091 | Other

Look for a Civil Engineer know Japanese with a very competitive salary in Hanoi for our Client - a foreign construction company.

Please send your CV to email mdcvietnam@mdcvietnam.com.

Thank you so much.

Answer hZWYnJhplW2Wk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mVmZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Ta Thuy Diem's picture
1355804991 | Other

Why is Kaizen so important for businesses?

Kaizen  - a Japanese term, often translated as ongoing, continuous improvement, is the strategy for making continuous improvements in
all functions of an organization. It focuses on improving the process
rather than achieving certain results. Employees at all levels are
encouraged to come up with ideas, from the CEO down to the assembly line
worker or the janitor. Every business process is affected.

So Why is Kaizen important to create a better business world?

Answer hZWYnJhplW2Wk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mVmZWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
bao hr's picture
1355544942 | Other

Năm mới 2013, một năm lại khó khăn nữa !

Answer1 hZWYnJhplW2Wk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mVl5yEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Nguyen Van Quang's picture
  Nguyen Van Quang

   đến 2016 thì mới hết khó khăn, nếu 2013 thì bạn quá lạc quan

Son Nguyen's picture
1355478500 | Other

The 5 Keys to Manifesting MORE of What You Want... CONSISTENTLY!

 In this free video training series you’ll learn simple, fast and
effective tools to create more abundance in your life so that you can
contribute from a place of fullness, joy and love!

In this training series you’re going to learn:

 • How to overcome "Guidance Overload" and turn Intention into one of your most powerful Abundance Allies!
 • The 3-step process to help you know what you want (because while it’s true that you can get ANYTHING you want... you can’t get EVERYTHING you want!)
 • What you can do to break through paralysis, procrastination and
  distraction and take the actions that you KNOW will lead to abundance
 • How to Get the Inside Right so the outside can follow
 • A simple process to integrate the 5 Abundance Keys into a powerful system that amplifies whatever energy you start with

This FREE Video Training Series will give you the tools and
inspiration you need to create a lot more abundance in your life right
now.

And when you do... you’ll discover just how fun and easy it is to get
More of What YOU Want and to contribute from a place of fullness and
joy!

https://shiftnetwork.infusionsoft.com/go/aqc/luckyvn/

http://globalesoteric.tk

Answer hZWYnJhplW2Wk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mVl5mEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYnJhplW2Wk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...