Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxkmG2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Cường CK's picture
1322100886 | Other

don't know which way we go....

hZWYmZxkmG2YmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSnZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
  • Joseph Vu's picture
    Joseph Vu

    dont know your question or quote too...:)

Sơn Hoàng Liên's picture
1321866355 | Other

Static testing

http://bit.ly/vw5bqR
Static testing is a form of software testing where the software isn't actually used. This is in contrast to dynamic testing. It is generally not detailed testing, but checks mainly for the sanity of the code, algorithm, or document. It is primarily syntax checking of the code and/or manually reviewing the code or document to find errors. This type of testing can be used by the developer who wrote the code, in isolation. Code reviews, inspections and walkthroughs are also used...

hZWYmZxkmG2YmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSm5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Bang Tran's picture
1321602495 | Other

Hành trình không ngừng bước tới...

http://www.hanhtrinhkhongngungbuoctoi.com/default.php?return=Lw==
Theo Anh/Chị thì dự án nào nếu được áp dụng tại VN sẽ khả thi ???

hZWYmZxkmG2YmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSl5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1321584892 | Other

Bạn đã làm gì nhân dịp 20-11 ?

http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2011/11/ngay-20-11-trai-dat-se-nghi... --> nhân ngày 20-11 trên ngoisao.net thành viết một bài dành tặng cho ngày nhà giáo. Các bạn chia sẻ cùng thành và các thầy nhé. tks so much!

hZWYmZxkmG2YmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSl5aEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1321425488 | Other

http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2011/11/vinh-ha-long-ky-quan-the-gioi-va-nguoi-ngoai-cuoc-182802/ --> ngoisao.net và thànhn

tks so much

hZWYmZxkmG2YmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlJmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1321341588 | Other

Trên vnexpress.net mới đăng bài của thành về ngày nhà giáo 20-11 mọi người cho ý kiến nhé

hZWYmZxkmG2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WRnJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1320830322 | Other

Có những người thầy ?

http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2011/11/thu-cua-hoc-tro-hu-gui-thay... --> thành mới viết 1 bài về tình hình giáo dục đăng trên ngoisao.net . Mọi người dành thời gian chia sẻ giúp nhé. Rất thú vị và thật . tks so much!

hZWYmZxkmG2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WRlZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmZxkmG2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...