Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dkmnGXl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Khanh Pham's picture
1322107668 | Other

Thị trường Du lịch cuối năm khá là vắng khách,hix

hZWYm5djkm6ZmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSnZmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Tâm Duyên's picture
  Tâm Duyên

  Tình trạng khủng hoảng toàn cầu chưa có gì sáng sủa. Cuối năm thường hay xãy ra những tai nạn không ngờ. Nói riêng, VietNam đang thắm thía từng ngày những nguy cơ thiên tai và khủnbg hoảng kinh tế. Mọi người đang phải tiết kiệm và chờ đợi ...Có những tiên đoán tình hình năm sau Nhâm Thìn, có thể còn nhiều thiên tai thê thảm hơn cả năm nay...

Có ai biết mức lương của Giám Đốc Tài Chính các công ty hàng tiêu dùng nhanh thì chia sẻ giúp nhé. Cảm ơn!

Hiện bên Tuyến đang làm 1 cuộc khảo sát nhỏ về mức lương của vị trí Giám Đốc Tài Chính các công ty hàng tiêu dùng nhanh (Food, Beverage, Cosmetics, Tobacco, Home care/ Personal care,...) để giúp khách hàng lên kế hoạch tuyển dụng cho năm 2012.

Nếu anh chị hoặc các bạn có biết thì chia sẻ giúp Tuyến qua email huynhtuyen@careerplanning.com.vn nhé.

Xin cảm ơn rất nhiều.

Tuyến

hZWYm5djkm6ZmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSnJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Tuyen Hoang Gia Le Huynh's picture
  Tuyen Hoang Gia Le Huynh

  Thanks Thao nhieu nhe.

 • Bich Thao's picture
  Bich Thao

  Around USD2,000 gross nhe chi, cung tuy vao kinh nghiem va qua trinh due luong, khung nay co the thay doi.Best regards

Cường CK's picture
1322100886 | Other

don't know which way we go....

hZWYm5djkm6ZmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSnZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Joseph Vu's picture
  Joseph Vu

  dont know your question or quote too...:)

Sơn Hoàng Liên's picture
1321866355 | Other

Static testing

http://bit.ly/vw5bqR
Static testing is a form of software testing where the software isn't actually used. This is in contrast to dynamic testing. It is generally not detailed testing, but checks mainly for the sanity of the code, algorithm, or document. It is primarily syntax checking of the code and/or manually reviewing the code or document to find errors. This type of testing can be used by the developer who wrote the code, in isolation. Code reviews, inspections and walkthroughs are also used...

hZWYm5dkmnGXl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSm5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Bang Tran's picture
1321602495 | Other

Hành trình không ngừng bước tới...

http://www.hanhtrinhkhongngungbuoctoi.com/default.php?return=Lw==
Theo Anh/Chị thì dự án nào nếu được áp dụng tại VN sẽ khả thi ???

hZWYm5dkmnGXl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSl5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1321584892 | Other

Bạn đã làm gì nhân dịp 20-11 ?

http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2011/11/ngay-20-11-trai-dat-se-nghi... --> nhân ngày 20-11 trên ngoisao.net thành viết một bài dành tặng cho ngày nhà giáo. Các bạn chia sẻ cùng thành và các thầy nhé. tks so much!

hZWYm5dkmnGXl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSl5aEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1321425488 | Other

http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2011/11/vinh-ha-long-ky-quan-the-gioi-va-nguoi-ngoai-cuoc-182802/ --> ngoisao.net và thànhn

tks so much

hZWYm5dkmnGXl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlJmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYm5dkmnGXl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...