Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZmk2yZnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Que Nguyen's picture
1314000060 | Other

Nowadays, does CSR ( Corporate Social Responsibility ) play an important role in each Company ?

I'm a senior student in Banking University. Besides, I work as PR manager of ECO VietNam Group- a non profit voluntary organization. My organization along with Singaporean partners 've conducted projects in Gia Bac ( a minority ethnic group in Vietnam) . Meanwhile, we are looking for concerning of Vietnamese Company or sponsors. Our mission is to become a bridge which connects kind-hearted sponsors to needy places. Therefore, please give me some advice which company I should contact?

Any sharing would be a great help to me.

hZWYmpZmk2yZnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aTnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Anh Tu Tran's picture
1313974591 | Other

Làm mới, làm mới lại to block ngày sức sống thương hiệu của bạn.

hZWYmpZmk2yZnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aTmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Anh Tu Tran's picture
1313974501 | Other

http://www.freshbrand.vn

Làm mới, làm mới lại để khơi dậy sức sống thương hiệu của bạn.

hZWYmpZmk2yZnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aTmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Hưng Nguyễn Vũ's picture
1313944632 | Other

Thị trường sách điện tử

Gửi các anh chị.

Báo đăng tin: "Công khai dự án bí mật của mạng xã hội Sách duy nhất Việt Nam" thử nghiệm do Reader.vn khởi xướng sử dụng nội dung (số) của alphabooks.

http://genk.vn/c194n20110819125754283/cong-khai-du-an-bi-mat-cua-mang-xa...

Họ nhanh thật; hình như reader.vn là player đầu tiên trong mảng này?

Đây là thị trường rất lớn, có tiềm năng (nhưng có lẽ phải đợi 3-7 năm) nếu chờ tới thời điểm dân trí tăng cao hơn, độ phổ cập của smartphone, tablet và PC tốt hơn so với hiện tại.

Vài con số:
90 triệu người Vn là user tiềm năng của dịch vụ này (chơi game, đọc truyện có hình, âm thanh, movie..)
2GB có thể chứa được hàng ngàn tới hàng vạn cuốn sách

Amazon và Kindle đã chứng minh tiềm năng của ebook ở Anh.

Hy vọng rằng Google Books sẽ làm điều kỳ diệu.

Không chỉ hạn chế trong ebook, có thể mở rộng các kết luận trên với digital contents.

hZWYmpZmk2yZnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aTmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Vi vo's picture
1313892417 | Other

Who can help me how to devolop the end user market for new brand Pumps in Vietnam?

I am responsible for industry,OEM & IEM segment.
Please show me which advantage and disadvantage of this segment?

Thanks
Vi

hZWYmpZmk2yZnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aTl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Anh Tu Tran's picture
1313837845 | Other

Vì sao tên thương hiệu lại được chú trọng hàng đầu?

Trước hết, nghĩ một cách đơn giản là sự giao tiếp hằng ngày giữa doanh nghiệp và khán giả bằng ngôn ngữ đọc - âm thanh từ các kênh truyền thông. Suy đến cùng là theo kiểu “nghe dễ đọc, sau đó nhớ và cuối cùng nhớ rồi để tò mò tìm hiểu”. Tiếp đến. Một tên thương hiệu tốt ngắn gọn, dễ đọc, dễ phát âm và dễ nhớ sẽ thuận lợi trong việc giao tiếp hằng ngày không những giữa doanh nghiệp với đối tác, khách hàng hay một tín hiệu tích cực với đối thủ cạnh tranh mà nó còn dễ lan tỏa giữa khách hàng với khách hàng. Đó là một cách quảng cáo về “tên thương hiệu” rất hiệu quả thông qua truyền miệng mà không tốn một chi phí marketing nào và mang đến doanh số bán hàng tăng lên hàng ngày. Khi tên thương hiệu đã đi sâu vào trái tim và tâm trí người tiêu dùng thì khi đó nó dần trở thành một cái tên lớn.

hZWYmpZmk2yZnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aTlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Bobby Liu's picture
1313488463 | Other

The Insider Talk - Insights from the Inside

This is a seminar not to be missed! A gathering of experts from 5 critical industries to share their knowledge, viewpoints and opinions on how to cope, overcome and survive economic downturn. To register your interest in attending, please click to:

https://www.facebook.com/pages​/SBAV-Singapore-Business-Assoc​iation-Vietnam/137517652988604​?sk=app_206429986046631

hZWYmpZgmGuUnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aRload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Pages

hZWYmpZmk2yZnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...