Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlil3KWlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Hoa Vu's picture
1327741797 | Service Provider

make-up, skincare training

Chuyên đào tạo
- trang điểm cá nhân, nhân viên trang điểm - bán mỹ phẩm chuyên nghiệp cao cấp trong các TTTM Diamond, Parkson, TAX, Vincom...
- Chuyên viên massage thẩm mỹ, điều trị mụn, nám, sẹo , nhăn, lão hóa....

Đào tạo kiến thức sản phẩm và nhãn hàng,
Giới thiệu việc làm
Liên hệ: hdmarketinghoa@yahoo.com, 0903651565 (Hoa)

hZWYnZhoknKVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WXmJmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

VeryVIP SiteBuilder Hosting Package

More than a personal Website editor...more than a simple site builder - the VeryVIP program is a complete, powerful Web publishing platform and online business solution for online business owners with all levels of expertise.
No design or technical knowledge needed:

* All Standard features, plus
* VeryVIP SiteBuilder
* Build Your Own Site
* HTML knowledge unnecessary
* Traffic Evaluation Features
* MetaTag Control
* Content Control
* Unlimited Pages
* UnlimitedContent Boxes
* Contact Form
* And, much, much more

Make no mistake...The VeryVIP program is NOT just a bunch of type-over templates with some drag-and-drop graphics features. Designed by professional Website designers with over a decade of experience, this exciting new tool lets you completely customize your Website like a professional, but WITHOUT the time-consuming learning curve.

That's because the VeryVIP program is HTML based with easy step-by-step instructions that walk you through the entire site creation process. You'll be free to concentrate on what matters most: creating an awesome personal business Website and professional Web presence that will help produce results through sales and massive Web traffic.

http://www.tripleclicks.com/detail.php?item=7002/10676591

hZWYnZhol3CZlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WXlZiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Tri is opening the business trip in Feb and March for the Vietnamese enterpreneurs to meet US potential partners

100% support for VISA Application, Saving cost for the Vietnamese enterprises, bring chance for Vietnamese Businesses to get investment and expand commercial, trading and manufacturing. Further information, contact at tringuyen@vietnambusinessassociation.com. Tri

hZWYnZhol3CZlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWnZWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

If you could wave a magic wand, what one thing would you want to achieve, from a sales perspective?

hZWYnZhol3CZlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWnJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Lập kế hoạch nhân sự

Khóa Học
Lập Kế Hoạch Nhân Sự

Nội dung:

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ & LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
- Các chức năng của bộ phận quản lý nhân sự
- Cơ cấu tổ chức của bộ phận quản lý nhân sự
- Cơ chế hoạt động của bộ phận quản lý nhân sự
- Hoạch định nguồn nhân lực
- Dự báo nguồn nhân lực
- Quyết định nhu cầu về nhân sự
- Quyết định nguồn cung cấp nhân sự
- Xác định mục tiêu & hoạch định chiến lược

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Cán bộ đang công tác trong lĩnh vực nhân sự có nguyện vọng trau dồi nghề nghiệp để trở thành giám đốc nhân sự

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
Khai giảng: 15/1/2012
Giờ học: 08h30 – 12h00
Học phí: 500,000 VND/Học viên (bao gồm cả tài liệu, chứng chỉ…)
Địa điểm học: Hà Nội

hZWYnZhol3CZlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWnJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Get Your FREE E - Commerce Store !!!

Get complete training and all the Websites and marketing tools you'll need to get started, all FREE.

http://www.tripleclicks.com/10676591/ECA

hZWYnZhol3CZlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWm5qEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Bạn đã sẵn sàng để trở thành nhà sản xuất tri thức? Bạn muốn có thêm thu nhập online?

Trong nền kinh tế tri thức, một trong những người đóng vai trò quan trọng nhất đó là nhà sản xuất tri thức.... View more
hZWYnZhok2udmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWm5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYnZlil3KWlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...