Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlil2yVl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Khai Giảng lớp LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ & LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
- Các chức năng của bộ phận quản lý nhân sự
- Cơ cấu tổ chức của bộ phận quản lý nhân sự
- Cơ chế hoạt động của bộ phận quản lý nhân sự
- Hoạch định nguồn nhân lực
- Dự báo nguồn nhân lực
- Quyết định nhu cầu về nhân sự
- Quyết định nguồn cung cấp nhân sự
- Xác định mục tiêu & hoạch định chiến lược

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
Khai giảng: 15/1/2012
Giờ học: 08h30 – 12h00
Ngày học: Thứ 7 hàng tuần
Học phí: 500,000 VND/Học viên (bao gồm cả tài liệu, chứng chỉ…)
Địa điểm học: Hà Nội

IV. LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ AITC
Địa chỉ: P701B, tầng 07, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35380297 | 22431742 | 62910380
Hotline: 099 3747 668
Fax: 04-35380392

hZWYnZhmmnCYmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWmZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Hoan Ha's picture
1325815205 | Service Provider

Thanh lý domain: www.ticker.vn, website: www.toidihoilo.com

Dear các bác,

Tuy đưa vào đặt câu hỏi nhưng thực ra là mình thanh lý:

1. Domain: www.ticker.vn cho bác nào làm Chứng khoán với giá hạt rẻ: 3.000.000 VNĐ

2./ Website: www.toidihoilo.com bao gồm: WEBSITE full source code, DOMAIN và Page trên Facebook (mới có khoảng 165 likes). Giá: 10.000.000 VNĐ (không bao gồm hosting, server v.v.)

Mới anh em PM hoặc sms hoặc call: 0902.650.278

Tks all,

P/S: sorry nếu làm phiến các bác vì ở anphabe ko có phần liên quan đến mua bán

hZWYnZlilW6clpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWlJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Travelers who travel several times throughout the year

Travelers who travel several times throughout the year Patriot Multi-Trip is designed for people that take multiple trips throughout the year outside their home country
http://livepremium.tk/

hZWYnZholWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWlpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

dear Esteemed Partners

i'm a forwarder international.
Should you have any more inquiry, pls don’t hesitate to contact me.
tks & B.rgd.

hZWYnZholWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWlJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Get on board and start earning free Gold and Silver!

Gold/Silver -No startup costs - No monthly Fees - No required autoship - 3/9 matrix with compression - Matching check bonus -Company bonus pool = Winner
www.luckyvn.myamericangoldreserve.com
Get on board and start earning free Gold and Silver.

hZWYnZholWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnZWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Bàn tròn tổng kết cuối năm liệu có ghế cho bạn?

Bàn tròn tổng kết cuối năm liệu có ghế cho cháu ?... View more
hZWYnZholWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnJqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ (31/12/2011)

NỘI DUNG

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ & LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

- Các chức năng của bộ phận quản lý nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của bộ phận quản lý nhân sự

- Cơ chế hoạt động của bộ phận quản lý nhân sự

- Hoạch định nguồn nhân lực

- Dự báo nguồn nhân lực

- Quyết định nhu cầu về nhân sự

- Quyết định nguồn cung cấp nhân sự

- Xác định mục tiêu & hoạch định chiến lược

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – HỌC PHÍ

Học phí : 500.000 VNĐ/Học Viên

Thời gian: 8h30 – 12h30 – Ngày 31/12/2011

Địa Điểm: Hà Nội

hZWYnZlil2yVl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYnZlil2yVl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...