Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVlmXKbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

NEW REGULATIONS TO GET 2-YEAR WORK PERMIT RENEWAL IN VIETNAM

 

According
to new regulations, enterprises having the demand for overseas labours must be approved in writing for recruiting foreign workers for any specific positions by Chairman of People’s Committee where employers are headquartered.

Regulations on renewal of work permits…

For further information, don’t hesitate to
contact us:

NHI GIA TRADING AND
SERVICE CO., LTD

Branch: 108/10 Vinh Vien Street,
Ward 9, District 10, HCMC, Vietnam

Tel: [+84- 8] 38 34
55 88

Fax: [+84- 8] 38 34
90 88

Website: www.nhigia.vn

Email: trieu.le@nhigia.com

Answer hZWXnZVlmXKbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uVlJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

New regulations on recruiting foreign employees shall come into force from 01/11/2013, NHỊ GIA would like to inform enterprises

New regulations on recruiting foreign employees shall come into force from 01/11/2013, NHỊ GIA  would like to inform enterprises of changes as follows: 5 CONDITIONS FOR LICENSING FOREIGN EMPLOYEES The Government has issued a Decree detailing th... View more
Answer hZWXnZVkmG-XmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUnZqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Bắt đầu từ 1.11.2013 quy định mới về tuyển dụng người lao động nước ngoài sẽ có hiệu lực, NHỊ GIA gửi đến quý doanh nghiệp các t

Dịch vụ giấy phép lao động tại Việt Nam  Bắt đầu từ 1.11.2013 quy định mới về tuyển dụng người lao động nước ngoài sẽ có hiệu lực,NHỊ GIA gửi đến quý doanh nghiệp các thông tin thay đổi như sau: 5 ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Chính... View more
Answer hZWXnZVkmG-XmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUnZmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

LÀM SAO ĐỂ KIỂM SOÁT TIÊU CỰC TẠI NƠI LÀM VIỆC?

Nhiều chương trình và sách báo khác nhau cho rằng họ có thể giúp bạn loại bỏ hết mọi tiêu cực.
Dù có dụng ý tốt, thì chúng cũng không thể đưa ra nhiều hứa hẹn bởi tiêu cực là
một quá trình tự nhiên ăn sâu vào trong suy nghĩ. Bạn không thể loại bỏ nó. Hoặc
là cũng không thể loại bỏ hoàn toàn. Ngay cả khi bạn có khả năng ngăn chặn một
cách kỳ diệu mọi suy nghĩ ti
êu cực thì những
chuyện tiêu cực vẫn sẽ xảy đến với bạn. Điều họ nói cũng giống như là họ có thể
loại bỏ mọi bệnh tật, chiến tranh và sự chết chóc trên thế giới này. Đó là điều
không thể. Tuy nhiên bạn có thể kiểm soát sự tiêu cực trong cuộc sống của mình.
Để kiểm soát những tiêu cực bạn cần phải thừa nhận rằng nó tồn tại như một phần
của cuộc sống. Những chuyện không hay vẫn xảy ra. Cách chúng ta đối mặt với những
chuyện đó mới là mấu chốt. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn tiến theo
đúng kế hoạch, vì vậy mà chúng ta cần học cách chơi với những lá bài chúng ta bốc
được, đừng hy vọng và mong ước rằng chúng ta sẽ được đổi những tấm bài khác. Vậy
làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát tiêu cực?

Hãy đọc hết bài viết tại đây

Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

Answer hZWXnZVllm6dmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUnJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Are English language skills important?

Nghi án hàng hiệu Mỹ sản xuất tại Triều Tiên 

It's very useful when Vietnamese newspapers report about developments in other countries that may have an impact - positive or negative - on Vietnam's industries like for example the development of the garment industry in North Korea, which could become a competitor for the domestic industry. 

Dân trí newspaper has just translated and published an important article (see title above). Unfortunately, most of my quote was skipped as it was, admittedly, quite complicated to translate. Here is the quote: 

"Added Felix Abt, 'In a highly globalized world with a more and more sophisticated division of work different actors along the value chain know less and less for whom the finished products are made.'"

Here is the link of the full original article in English: http://www.nknews.org/2013/09/american-brand-clothing-seen-at-north-korean-garment-factory/

and here is the published version in Vietnamese: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/nghi-an-hang-hieu-my-san-xuat-tai-trieu-tien-778630.htm

Enjoy reading it!

Answer hZWXnZVllm6dm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUm52EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pipeliner - The Unique Selling Power

 Pipeliner Sales CRM Software Puts Sales Teams on the Winning Track... View more
Answer hZWXnZVlmXKbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUmpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Xe đạp và nhịp sống hiện đại. Thành lập cộng đồng Anphabers Xanh.

 Cuộc sống ngày càng phát triển và theo nhịp độ rất nhanh và khẩn trương, làm cho con người đặc biệt là tại các đô thị lớn cũng bị cuốn vào tốc độ phát triển này. Mọi thứ cần nhanh - gọn - tiện lợi. Không có chỗ cho sự chậm rãi thong dong ở đây.... View more
Answer hZWXnZVlmXKbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUmJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWXnZVlmXKbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...