Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pnlmqXnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Dịch vụ thành lập công ty tại quận 3

Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh là một trong những quận nội thành có mật độ dân cư sinh sống số đông đảo và tốc độ phát triển nhanh của nền kinh phát triển. Đi cùng với sự tăng trưởng đó và đáp ứng không ít những nhu cầu làm việc của người dân đị... View more
Answer hZWXn5pmmnGdl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmJqYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

0983.480.889 Bình tích áp Varem Italy, bình tích áp 200 lít,300 lít, 500 lít 10bar

cấp bình tích áp varem Italy, bình tích áp giá rẻ, bình tích áp nhập khẩu 24l [b][i][COLOR=#0000CD]Cty TNHH CS Việt Nam[/COLOR] Đ/c: 238 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN hotline: Vân Anh- 0983.480.889             [/b][/i] [IMG]http://i1172.photobucket.com/albums/r575/minhminh1989/Bigravenhtiacutechaacutep-1_zps89b237e0.jpg[/IMG] Công ty chung tôi chuyên cung cấp bình tích áp nhập khẩu của hãng Varem – Italya - Bình tích áp 20 lít - áp lực 10 bar - Bình tích áp 24 lít - áp lực 10 bar - Bình tích áp 50 lit - áp lực 10 bar - Bình tích áp 60 lít - áp lực 10 bar - Bình tích áp 100 lit - áp lực 10 bar và 16 bar - Bình tích áp 200 lit - áp lực 10 bar và 16 bar - Bình tích áp 300 lit - áp lực 10 bar và 16 bar - Bình tích áp 500 lit - áp lực 10 bar và 16 bar - Bình tích áp 750 lít - áp lực 10 bar - Bình tích áp 1000 lít - áp lực 10 bar và 16 bar Các model: S3 024 361, S3 050 361, US 100 361, US 200 461, US 300 461, US 500461, S5 500 461……. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: [b][i][COLOR=#0000CD]Cty TNHH CS Việt Nam[/COLOR] Địa chỉ: 238 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN hotline: Vân Anh- 0983.480.889             Điện thoại: 04 39844821  [/b][/i] bình tích áp, bình tích áp varem, bình điều áp, bình áp lực bình tích áp Varem 10bar, bình tích áp 16bar, bình tích áp 100lít, bình tích áp 200lít, bình tích áp 300lít, bình tích áp 500lít, bình tích áp 1000 lít, Bình tích áp 24l, Bình tích áp 50l, Bình tích áp 100l, Bình tích áp 200l, Bình tích áp 300l, Bình tích áp 500l, Bình tích áp 1000l, Bình tích áp 6000l

Answer hZWXn5pmmWuXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmJqUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

0983.480.889 Bán bình Varem 500 lít 10bar, bình tích áp 200 lít 16bar, bình tích áp Varem 100 lít

cấp bình tích áp varem Italy, bình tích áp giá rẻ, bình tích áp nhập khẩu 24l [b][i][COLOR=#0000CD]Cty TNHH CS Việt Nam[/COLOR] Đ/c: 238 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN hotline: Vân Anh- 0983.480.889             [/b][/i] [IMG]http://i1172.photobucket.com/albums/r575/minhminh1989/Bigravenhtiacutechaacutep-1_zps89b237e0.jpg[/IMG] Công ty chung tôi chuyên cung cấp bình tích áp nhập khẩu của hãng Varem – Italya - Bình tích áp 20 lít - áp lực 10 bar - Bình tích áp 24 lít - áp lực 10 bar - Bình tích áp 50 lit - áp lực 10 bar - Bình tích áp 60 lít - áp lực 10 bar - Bình tích áp 100 lit - áp lực 10 bar và 16 bar - Bình tích áp 200 lit - áp lực 10 bar và 16 bar - Bình tích áp 300 lit - áp lực 10 bar và 16 bar - Bình tích áp 500 lit - áp lực 10 bar và 16 bar - Bình tích áp 750 lít - áp lực 10 bar - Bình tích áp 1000 lít - áp lực 10 bar và 16 bar Các model: S3 024 361, S3 050 361, US 100 361, US 200 461, US 300 461, US 500461, S5 500 461……. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: [b][i][COLOR=#0000CD]Cty TNHH CS Việt Nam[/COLOR] Địa chỉ: 238 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN hotline: Vân Anh- 0983.480.889             Điện thoại: 04 39844821  [/b][/i] bình tích áp, bình tích áp varem, bình điều áp, bình áp lực bình tích áp Varem 10bar, bình tích áp 16bar, bình tích áp 100lít, bình tích áp 200lít, bình tích áp 300lít, bình tích áp 500lít, bình tích áp 1000 lít, Bình tích áp 24l, Bình tích áp 50l, Bình tích áp 100l, Bình tích áp 200l, Bình tích áp 300l, Bình tích áp 500l, Bình tích áp 1000l, Bình tích áp 6000l

Answer hZWXn5pmmWuXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmJqSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

0983.480.889 Bình tích áp nhập khẩu, Bình tích áp 300 lít, 500 lít, 1000 líT, bình tích áp Varem italy

cấp bình tích áp varem Italy, bình tích áp giá rẻ, bình tích áp nhập khẩu 24l [b][i][COLOR=#0000CD]Cty TNHH CS Việt Nam[/COLOR] Đ/c: 238 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN hotline: Vân Anh- 0983.480.889             [/b][/i] [IMG]http://i1172.photobucket.com/albums/r575/minhminh1989/Bigravenhtiacutechaacutep-1_zps89b237e0.jpg[/IMG] Công ty chung tôi chuyên cung cấp bình tích áp nhập khẩu của hãng Varem – Italya - Bình tích áp 20 lít - áp lực 10 bar - Bình tích áp 24 lít - áp lực 10 bar - Bình tích áp 50 lit - áp lực 10 bar - Bình tích áp 60 lít - áp lực 10 bar - Bình tích áp 100 lit - áp lực 10 bar và 16 bar - Bình tích áp 200 lit - áp lực 10 bar và 16 bar - Bình tích áp 300 lit - áp lực 10 bar và 16 bar - Bình tích áp 500 lit - áp lực 10 bar và 16 bar - Bình tích áp 750 lít - áp lực 10 bar - Bình tích áp 1000 lít - áp lực 10 bar và 16 bar Các model: S3 024 361, S3 050 361, US 100 361, US 200 461, US 300 461, US 500461, S5 500 461……. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: [b][i][COLOR=#0000CD]Cty TNHH CS Việt Nam[/COLOR] Địa chỉ: 238 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN hotline: Vân Anh- 0983.480.889             Điện thoại: 04 39844821  [/b][/i] bình tích áp, bình tích áp varem, bình điều áp, bình áp lực bình tích áp Varem 10bar, bình tích áp 16bar, bình tích áp 100lít, bình tích áp 200lít, bình tích áp 300lít, bình tích áp 500lít, bình tích áp 1000 lít, Bình tích áp 24l, Bình tích áp 50l, Bình tích áp 100l, Bình tích áp 200l, Bình tích áp 300l, Bình tích áp 500l, Bình tích áp 1000l, Bình tích áp 6000l

Answer hZWXn5pikWqclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmJmbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

0983.480.889 Bình tích áp Varem 300 lít, bình tích áp 200 lít, Bình tích áp 100 lít, Bình tích áp

[b]Bình tích áp Varem US024361[/b] được nhập khẩu trực tiếp từ Italy. Chúng thường kết hợp với máy bơm tạo thành hệ thống máy bơm nước tăng áp cung cấp nước tự động cho các khu nhà cao tâng đông dân cư, các xưởng sản xuất thực phẩm, giấy. … [img]matra.getflycrm.com/uploads/files/private/Anh_Dang_Tin_/Binhvarem24l.jpg[/img] Thông tin về sản phẩm: Bình điều áp Varem Xuất xứ: Italy Model: US024361 ( hoặc S2024361) Dung tích bình: 24 lít Áp lực: 8 bar Đường kính ren kết nối với máy bơm: 1 inch ~25mm Kích thước: 351 * 358mm [b]Bình tích áp Varem[/b] được làm từ vật liệu thép không gỉ hoặc inox, ruột bình bằng cao su tổng hợp chịu được áp lực cao có thể thay thế được, áp lực 10 bar, 16 bar hoặc 25 bar Các sản phẩm [b]bình tích áp Varem[/b] được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi Matra JSC. Hàng hóa có đầy đủ chứng từ nguồn gốc (CO), chất lượng (CQ), bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như báo giá. Quý khách vui lòng liên hệ [i]Công ty cổ phần Matra Quốc Tế Số 238 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Phòng kinh doanh: Ms Vân Anh – 0983.480.889 Web: maybomnuoccongnghiep.org[/i]

Answer hZWXn5pikWqclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmJmaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

0983.480.889 Bình tích áp 50 lít, bình tích áp Varem italy 100 lít, 200 lít, 300 lít, 500 lít

[b]Bình tích áp Varem US024361[/b] được nhập khẩu trực tiếp từ Italy. Chúng thường kết hợp với máy bơm tạo thành hệ thống máy bơm nước tăng áp cung cấp nước tự động cho các khu nhà cao tâng đông dân cư, các xưởng sản xuất thực phẩm, giấy. … [img]matra.getflycrm.com/uploads/files/private/Anh_Dang_Tin_/Binhvarem24l.jpg[/img] Thông tin về sản phẩm: Bình điều áp Varem Xuất xứ: Italy Model: US024361 ( hoặc S2024361) Dung tích bình: 24 lít Áp lực: 8 bar Đường kính ren kết nối với máy bơm: 1 inch ~25mm Kích thước: 351 * 358mm [b]Bình tích áp Varem[/b] được làm từ vật liệu thép không gỉ hoặc inox, ruột bình bằng cao su tổng hợp chịu được áp lực cao có thể thay thế được, áp lực 10 bar, 16 bar hoặc 25 bar Các sản phẩm [b]bình tích áp Varem[/b] được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi Matra JSC. Hàng hóa có đầy đủ chứng từ nguồn gốc (CO), chất lượng (CQ), bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như báo giá. Quý khách vui lòng liên hệ [i]Công ty cổ phần Matra Quốc Tế Số 238 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Phòng kinh doanh: Ms Vân Anh – 0983.480.889 Web: maybomnuoccongnghiep.org[/i]

Answer hZWXn5pikWqclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmJmZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
kim van's picture
1545147753 | Service Provider

Kinh nghiệm mua chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ đang là dự án chung cư cao cấp tại Hà Nội được nhiều người chọn mua. Tuy nhiên, làm thế nào để mua được một căn hộ chung cư ưng ý, phù hợp với nhu cầu sử dụng và tiện lợi cho việc sinh hoạt thì không phải là điều dễ dàng.... View more
Answer hZWXn5pkkm6Vl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmJmYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWXn5pnlmqXnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...