Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtjkWyVmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Công ty TNHH Đặt Xe Việt ATV - Giải pháp thuê xe du lịch hiệu quả, an toàn giá rẻ tại Hà Nội

Với đời sống ngày càng phát triển như ở thời điểm hiện tại, yêu cầu di chuyển ngày càng tăng cao, từ việc đi lại vì công tác đến việc đi nhìn ngắm khám phá , hay về quê thăm gia đình, họ hàng. T ổng cộng mọi đòi hỏi đó đều thiết yếu đến một chếc... View more
Answer hZWYmJpolWmck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmpaViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Path Of Exile: The Scariest Nightmare In-Game

Since Path of Exile imported the Ascendancy class in 2016, it has been taken the most significant change in its construction. It is permitted to replace the very conditional Path of Exile construction, they are expanded on the skill map. Therefore, they can get significant nodes.

Path of Exile: Echoes Of The Atlas, as the most recent expansion update has been launched right now. Its league has undergone a basic change in the manner the character is constructed, which is related to the brand new expansion mechanism. In certain areas of the Grinding Gear Games Action Role-Playing Game, this delusional alliance concentrates on producing hazy alternative reality. They are focused on changing the current enemy into a more deadly version.

Path Of Exile is impacted by the "Diablo" video game series and "Magic: Convergence", therefore, dark fantasy, massive expansion updates as well as notoriously complicated systems have consistently been inseparable from Path Of Exile. In 2013, the very first PC version of Path of Exile was launched. Gamers could see an assortment of randomly generated entertainment content, and a large number of expansions and updates in Path Of Exile. The playability of the game has been incredibly improved.

Looking for better loot, a quite creepy new master guides the gamer to accept the potential madness. This PoE Currency is the item that we can find in the most recent trailer of "Path of Exile: Echoes Of The Atlas". All enemies are made more difficult by the Maven, and the possibility of falling will increase. In the game, the new one of kind items, skills, and crafting materials have been added.

Since PoE introduced the Ascendancy class in 2016, it has been considered the main change in its construction. It is permitted to replace the very conventional Path of Exile construction, they are expanded on the skill map. Therefore, they can get significant nodes. In the 2021 release schedule, this is a decent method to buy Path of Exile currency to draw players.

Right now, it is Path Of Exile that keeps on leading the Action Role-Playing Game market. As the organizer of Grinding Gear Games, Chris Wilson talked about at the press conference how the game will keep on attracting new players in 2021 at a rate that has continued for quite a long time. Gamers in such a game, if they don't have such a lot of time to spend in the game, they can buy PoE Currency on EZNPC.

Answer1 hZWYmJpnmm2bnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWm5WViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
  • Dorian Gray's picture
    Dorian Gray

    Cool! I really love playing Path of the Exile. This game has very interesting quests and a large selection of loot. I like to loot something, especially if it can be obtained in real life. For example, in mystery box online you can win anything you want: equipment, toys, cosmetics. 

Hướng Dẫn Tất Tần Tật Các Bước Quyết Toán Thuế Online TNCN 2021

  Thông tin mục 46-49 trong bảng kê khai quyết toán thuế online TNCN

[46] Tổng số thuế đề nghị hoàn trả: [46]=[47]+[48] (hệ thống tự động tính).

[47] Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: Cá nhân có số thuế nộp thừa nếu muốn đề nghị hoàn trả thì phải nhập vào ô này. Nếu không đề nghị hoàn trả thì không nhập. Áp dụng cho cả

[48] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: Cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào chỉ tiêu này.

[49] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau, [49]=[45]-[46] (hệ thống tự động tính).

Nguồn: https://dichvuketoantruongthanh.com/huong-dan-quyet-toan-thue-online-tncn-2021/

Answer hZWYmJpnk2qUk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmpWZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Thời Hạn Nộp Mẫu 06/GTGT Cho Doanh Nghiệp

  Thời hạn nộp 06/GTGT

Các doanh nghiệp cần chú ý nộp mẫu 06/GTGT đúng hạn để được hưởng nhiều quyền lợi nhất.

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đối với doanh nghiệp đang hoạt động

Thời hạn nộp mẫu 06-GTGT đối với các doanh nghiệp đang hoạt động được quy định tại Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“… Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.”

Điều này cũng có nghĩa là các doanh nghiệp đang hoạt động mà thuộc đối tượng tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ thì phải hoàn thành mẫu 06 trước 20/12 năm trước.

Nguồn: https://dichvuketoantruongthanh.com/thoi-han-nop-mau-06-gtgt-cho-doanh-nghiep/

Answer hZWYmJpnk2qUk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmpWYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Trải Nghiệm Dịch Vụ Kế Toán Thuế Chuyên Nghiệp

  Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp – Sự lựa chọn thông minh?

Thuê vụ kế toán thuế chuyên nghiệp là một dịch vụ thương mại. Tại đây, tổ chức hoặc cá nhân sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về công việc của cả một phòng kế toán cho công ty khác. Nói dễ hiểu, dịch vụ kế toán thuế trọn gói là một phòng kế toán chuyên nghiệp thuê ngoài.

Các công ty dịch vụ kế toán giá trẻ sở hữu nguồn nhân lực không thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, gói dịch vụ này sẽ làm tất cả các công việc của một phòng kế toán giúp khách hàng của mình.

Các hoạt động của dịch vụ này bao gồm toàn bộ các nghiệp vụ kế toán: hoàn thiện hồ sơ kế toán, làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

Nguồn: dichvuketoantruongthanh.com

#dichvuketoan

#dichvuketoantrongoi

#dichvuketoanchuyennghiep

Answer hZWYmJpnk2qUk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmpWXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Kinh Nghiệm Quyết Toán Thuế: Bật Mí Bí Kíp Cho Doanh Nghiệp

  Cách sắp xếp hóa đơn

Cách sắp xếp chứng từ quyết toán thuế cùng là một phần việc dễ mắc phải lỗi. Các kế toán viên nên đặc biệt lưu ý vấn đề này.

  • Đối với hóa đơn đầu ra

Hóa đơn nên được đánh số thứ tự theo cuốn. Cần có sự đồng nhất giữa tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê đầu ra. Nên giữ lại các liên 2 của hóa đơn bị hủy để tránh bị “vặn vẹo” khi quyết toán thuế.

Hãy tạo một file Excel để liệt kê lại các phần hóa đơn bị hủy, bị xóa bỏ. Với cách làm này, bạn sẽ không phải lo lắng việc Cơ quan thuế hỏi về những hóa đơn đã bị hủy.

  • Đối với hóa đơn đầu vào

Hãy sắp xếp các hóa đơn đầu vào thành một cuốn sổ, đóng theo từng kỳ (hoặc theo tháng). Sắp xếp các hóa đơn theo thứ tự như trên tờ khai GTGT. Như vậy, khi tìm kiếm hóa đơn sẽ dễ dàng hơn.

Nguồn: dichvuketoantruongthanh.com

#kinhnghiemquyettoanthue

#dichvuquyettoanthue

#quyettoanthuechuyennghiep

Answer hZWYmJtjkWyVmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmpWTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Bao Gồm Những Gì? Thời Hạn Nộp Hồ Sơ

  Hồ sơ quyết toán thuế sổ kế toán File excel

Xuất tất cả sổ cái từ loại 1 đến 9. Doanh nghiệp cần cân đối phát sinh công nợ, chi phí năm kiểm tra thuế ra excel rồi gửi lại mail bên thuế. Bước này là bước tổng hợp nên các kế toán viên cần cực kỳ cẩn thận. Chỉ một vài sơ sót nhỏ cũng có thể gây ra rất nhiều tổn thất cho doanh nghiệp trong tương lai.

In toàn bộ sổ sách đóng quyển rồi xếp chúng vào một chỗ đem đi lưu trữ. Đây là tài liệu khai báo cho các cơ quan thuế. Cũng như là chứng từ khi kiểm toán viên thi hành kiểm tra tại doanh nghiệp. Các giấy tờ trên rất quan trọng trong việc chuẩn bị cũng như hoàn thiện hồ sơ.

Nguồn:  https://dichvuketoantruongthanh.com/ho-so-quyet-toan-thue/

#hosoquyettoanthue

#dichvuquyettoanthue

#dichvuketoan

Answer hZWYmJtjkWyVmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmpWSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYmJtjkWyVmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...