Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1mmmqYl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

BETRIMEX TUYỂN DỤNG

Answer hZWXnZ1hmG6bmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52YlpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen Nhat's picture
1410945825 | Event

Ngày ra mắt BNI CENTER HO CHI MINH 6

Chào các anh chị & các bạn,Sau 4 năm trải nghiệm mô hình BNI từ vai trò một thành viên đến vai trò Giám đốc Hỗ Trợ, Connecting Lady Thu Anh chính thức trở thành đối tác phát triển khu vực HCM 6 bao gồm các quận 10, 11 và Tân Phú cho BNI VN.Tr... View more
Answer1 hZWXnZ1hmG6bmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52YlZiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Custom t-shirt printing

Any custom t-shirt printing business in HCMC that can export as well?

 

Thanks

Answer hZWXnZ1hkmqanJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52YlZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Looking for: 01 Operation manager, 03 waitress/waiter, 01 cashier for Lounge bar

Answer1 hZWXnZ1mmmqYl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52YlZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
  • Le Phuong's picture
    Le Phuong

    Em đang cần tuyển nhân viên như thông tin ở trên. Cả nhà có ứng viên tốt thì chia sẻ giúp em.

    Thanks so much. ^^

HOT!!! TP.HCM: TMA Solutions tuyển nhiều vị trí Kỹ sư CNTT và Điện Tử Viễn Thông_Lương 7 – 20 triệu

Verification Engineer; Data... View more
Answer hZWXnZ1mmmqYl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52YlJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

HOT!!! TP.HCM: TMA Solutions tuyển nhiều vị trí Business Analyst/ Sale/ Marketing cao cấp.

 Business Analyst; Pre-sale/... View more
Answer hZWXnZ1mmmqYl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52YlJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

HOT!!! TP.HCM: TMA Solutions tuyển 100 Java/.Net Developers. Cơ hội dành cho sinh viên mới ra trường.

TMA Solutions is a
leading software outsourcing company in Vietnam with 1,600+ engineers and more
than 16 years of experience in providing quality software services for clients
in 25 countries.

100 Java/.Net
Developers.

Required
skills/Experience:

· 
Degree of Bachelor in
Information Technology.

· 
Good knowledge in OOP.

· 
Good English communication.

· 
Have experience about Java,
.Net is a plus.

Benefits:

· 
Working in a dynamic and
professional environment with many opportunities to develop career.

· 
Opportunities to be trained
and to work oversea.

· 
A stable and rewarding
position where your long-term commitment will be highly valued.

· 
Competitive salary.

CV includes:

· 
Resume (English).

· 
Degree (Copy).

· 
Transcript (Copy).

Let send your CV today at recruit@tma.com.vn

Answer hZWXnZ1mmmqYl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52YlJuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWXnZ1mmmqYl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...