Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1pmnCampmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Where can i hunt a recruitment executive and managment accountant?

Now urgently a needed recruitment executive and 1 sup management accountant

Answer3 hZWXnZ1nmWubm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52WnJSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Hung Nguyen Minh's picture
  Hung Nguyen Minh

  any way thank em nhiều

 • Hung Nguyen Minh's picture
  Hung Nguyen Minh

  nhưng a đâu có liên hệ được với họ vì không có địa chỉ và số điện thoại

 • Thao Tran's picture
  Thao Tran

  Anh có thể lên góc bên phải có ký hiệu search để tìm các ứng viên bằng những từ khóa như " recruitment", "HR", "Accountant" sẽ ra kết quả. Tìm kiếm những bạn nào phù hợp, gửi message và kết nối với họ xem sao. Hoặc anh có thể tạo một topic giới thiệu về công việc để những ai quan tâm thì họ PM cho anh như một số anh chị headhunt và HR vẫn hay làm trên mục discussion này. 

JAVA DEVELOPER (Speak English)

swiss IT bridge is a software development outsourcing company founded in 2006. 

We need Java Developer with requirements: 

 • Experienced in agile software development methods (such as Scrum or Kanban) or eager to learn them.

 • Excellent spoken and written command of English.

 • Able to adjust your working time according the the project schedule.

 • 2 years experience in Java/J2EE/MySQL.

 • You have experience with Liferay or are interested in learning Liferay development.

 • You are familiar with Java portlet specification: JSR 168 and JSR 286.

 • You have good knowledge of frameworks such as Vaadin and Spring.

 • HTML5/CSS3 is no challenge and you keep up to date with web trends/standards. Boilerplate/Bootstrap/Foundation are no strangers to you.

 • Experienced in JavaScript and familiar with libraries such as jQuery

 • Accounting / banking knowledge is beneficial

If you are qualified those requirements and interested in this position, pls send your latest CV to email: thu.bui@swissitbridge.com

Answer hZWXnZ1nkXKclpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52XlZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

AEON Vietnam cần tuyển gấp:

1/ 01 Recruitment Executive.

Chi tiết tại:
http://career.aeon.com.vn/aeon/FE/JobDetail.aspx?ID=e81d148b-9787-43c2-a...

2/ 01 HR Officer (Celadon Store).

Chi tiết tại:
http://career.aeon.com.vn/aeon/FE/JobDetail.aspx?ID=a69ce41c-a617-44a8-b...

Hồ sơ bằng tiếng Anh vui lòng gửi về email
tuyen.hoang@aeon.com.vn.

Ứng viên phù hợp sẽ được liên hệ trong thời gian sớm nhất để
trao đổi chi tiết

Answer hZWXnZ1nkXKclpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52WnZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

AU GOLD BAR FOR SALE

 We are miners from the Eastern Region of Cameroon and we have available AU GOLD BAR and Rough UNCUT DIAMONDS for sale. Our prices are affordable. Contact us on : danzen.diamonds@gmail.com

Answer hZWXnZ1nkXKclpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52WnZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Quang Vinh Bui's picture
1408633762 | Other

Tổng công ty Bảo hiểm PVI tuyển vị trí Phó Giám đốc Ban Tài chính kế toán

Mô tả công việc... View more
Answer hZWXnZ1nkXKclpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52Wm5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

SeABank tuyển dụng - khu vực miền Bắc

- Giám đốc chi nhánh
- Phó giám đốc chi nhánh
- Trưởng/phó phòng giao dịch
Yêu cầu công việc xin liên hệ:
Email: duong.ltt4@seabank.com.vn.
Phone: 04 39448688 - ext: 6825

Answer hZWXnZ1nkXKclpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52Wm5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Nguyen Hai Uyen's picture
1408504275 | Other

Searching Deputy Operation Manager, Deputy Sales Manager

Bên mình đang cần tuyển vị trí Deputy Operation Manager, Deputy Sales Manager và các sinh viên mới ra trường không yêu cầu kinh nghiệm làm ở trung tâm thương mại của Nhật ở Long Biên. Mọi người connect với mình để biết thêm chi tiết nhé.

Cảm ơn cả nhà đã đọc tin

Answer hZWXnZ1ok26WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52WmpWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWXnZ1pmnCampmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...