Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1pmmqYmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Kính mời các Bác dùng thử phần mềm quản lý và điều hành doanh nghiệp điện tử của Sunsoftware

Đây là đường link:
http://en.macbeancoffeeworld.exact.com/docs/Portal.aspx
User: Demo
Pass: ( Không có pass )
nếu Bác nào thấy hệ thống phù hợp với công ty các bác thì thông tin lại cho em nhé
thanks

Answer hZWXnZ1kmnKdk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eSlJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

IT Services

IT Services

It's not just about fixing your computer when it breaks or when viruses attack, Green IT offers proactive services to keep your network safe, your computer clean, and also taking the initial steps to guide you to developing you IT system up-to-date and stable.
Our technician consist of professional engineers who excels in Network administration, implementation and support.

Our professional IT team is able to take care of your network system, performing daily task just like your in-house IT personnel
We offer IT support to help you just minutes after your call for assistance
We maintain your system to ensure network reliability
We perform rapid recovery in any case your network is down
We have services tailored companies that either do not desire an IT department, or wish to relieve their in-house IT personnel of all the tedious everyday IT functions, Green IT is your answer to IT needs.

Green IT has the capability to service firms ranging from 5 to 300 employees and we are currently providing services to several happy clients.

Contact :
Address:
Ms Thao- 0974 521 911
GREEN IT HEAD OFFICE
B54 Nguyen Trai st
Nguyen Cu Trinh ward, District 1
Ho Chi Minh city

E-mail: thao@greenitsolution.vn
Telephone: (+84 8).3920 9502
Fax: (+84 8) 3920 9504

Answer hZWXnZ1kmnKdk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eRnZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Entrepreneurs Secrets Of The Internet Revealed For FREE

We got 'em! Powerful secrets, tips, tools, and techniques for turning small businesses into BIG paychecks. No gimmicks, no pie in the sky, no bull. Proven, 20-year track record.
Click the link to see all the info and get started right NOW! http://www.sfimg.tk

Answer hZWXnZ1mk2yZmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eRm5mEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Hoang Dieu Nam's picture
1339385179 | Other

Dear Ms Duyen, Em cung da tung nhan hoc bong nhu the (giai doan cap 2 thi do So Giao Duc, cap 23 thi do 1 to chuc cua Phap...)

Em cũng rất thích được tham gia vào công tác này và hy vọng sẽ đóng góp những ý kiến thiết thực cùng các anh chị em.

Answer hZWXnZ1kmGuVm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eRm5aEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp điện tử Exact Synergy. - Bạn là chủ doanh nghiệp và thường xuyên phải đi công tác vậ

Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp điện tử Exact Synergy.
- Bạn là chủ doanh nghiệp và thường xuyên phải đi công tác vậy bạn làm thế nào để có thể quản lý và điều hành doanh nghiệp của bạn mọi lúc mọi nơi ? nếu sử dụng điện thoại di động thì tốn rất nhiều chi phí cho bạn và công ty bạn. Vậy với phần mềm quản lý văn phòng điện tử của Exact bạn có thể :
- Quản lý điều hành doanh doanh nghiệp của bạn mọi lúc mọi nơi.
- quản lý tài chính, quản lý luồng công việc, hợp đồng, công văn giấy tờ, quản lý dự án, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý các kế hoạch công việc và thời gian của từng nhân viên.....
Mới bạn dùng thử và trải nghiệm cùng Sunsoftware tại Việt nam.
http://en.macbeancoffeeworld.exact.com/docs/Portal.aspx
user: demo
Pass: ( không có )
Để hiểu rõ hơn các bạn có thể liên hệ đến mình để được tư vấn chi tiết hơn;
ĐT: 84 934 680 986
http://en.macbeancoffeeworld.exact.com/docs/Portal.aspx
en.macbeancoffeeworld.exact.com

Answer hZWXnZ1mk2yZmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eRmpyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp điện tử Exact Synergy.

Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp điện tử Exact Synergy.
- Bạn là chủ doanh nghiệp và thường xuyên phải đi công tác vậy bạn làm thế nào để có thể quản lý và điều hành doanh nghiệp của bạn mọi lúc mọi nơi ? nếu sử dụng điện thoại di động thì tốn rất nhiều chi phí cho bạn và công ty bạn. Vậy với phần mềm quản lý văn phòng điện tử của Exact bạn có thể :
- Quản lý điều hành doanh doanh nghiệp của bạn mọi lúc mọi nơi.
- quản lý tài chính, quản lý luồng công việc, hợp đồng, công văn giấy tờ, quản lý dự án, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý các kế hoạch công việc và thời gian của từng nhân viên.....
Mới bạn dùng thử và trải nghiệm cùng Sunsoftware tại Việt nam.
http://en.macbeancoffeeworld.exact.com/docs/Portal.aspx
user: demo
Pass: ( không có )
Để hiểu rõ hơn các bạn có thể liên hệ đến mình để được tư vấn chi tiết hơn;
ĐT: 84 934 680 986
http://en.macbeancoffeeworld.exact.com/docs/Portal.aspx
en.macbeancoffeeworld.exact.com

Answer hZWXnZ1mk2yZmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eRmpuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anna Nguyen's picture
1339336035 | Other

Nếu tôi có thể làm cho bạn không còn nỗi buồn trong cuộc sống bằng một dự án của tôi, bạn tham gia cùng tôi?

Nếu tôi có thể làm cho bạn không còn nỗi buồn trong cuộc sống bằng một dự án Đặc biệt của tôi dành cho cộng đồng, bạn tham gia cùng tôi?

Answer3 hZWXnZ1kmGuVm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aZmpaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Thanh Phong Nguyen Dinh's picture
  Thanh Phong Nguyen Dinh

  có dự án nào diễn ra tại TPHCM ko bạn?

 • Huyen Dinh's picture
  Huyen Dinh

  Rat san long!!! Ban hay cho biet them thong tin cu the di :)

 • Anna Nguyen's picture
  Anna Nguyen

  Hãy cùng tôi tham gia chia sẻ dự án Từ Thiện đường phố 2012 cùng Cộng Đồng Việt Charity tới mọi trái tim trong cộng đồng, nơi giá trị nhân văn - văn hóa - sẻ chia - yêu thương là giá trị cốt lõi. Mỗi lần bạn cho đi yêu thương, niềm vui của bạn sẽ được nhân lên gấp bội. www.congdongvietcharity.wordpress.com/congdongvietcharity.blogspot.com

Pages

hZWXnZ1pmmqYmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...