Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlphhl2yYlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

looking for associates in Ha Noi and Hai Phong

I am looking for associates who experienced over 05 years in human resources, industrial manufacturing, banking, supply chain, shipping, retail and distribution, maritime, ship building for my new assignments in Ha Noi and Hai Phong. Please drop me a line at long.vuong@khl.com.vn or ring me at +84904114699 Maximizing our values - Many thanks!

hZWYlpdnmmqVl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5ySlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
 • Long (Hai) Vuong's picture
  Long (Hai) Vuong

  Sorry for my delay in responding to you and thanks for your kind attentions and interests, Trong & Toan. I will reach you private at the e-mails.

 • Manh Toan Nguyen's picture
  Manh Toan Nguyen

  Dear Mr Long
  I'm very interested in your offer. Please see my personal profile. If appropriate for the location that you need please contact: babalityn@yahoo.com or +84903494847.
  Thanks & Brgds

 • Job Hunter's picture
  Job Hunter

  Could you please send me a job description at mrbinhtrong@gmail.com.
  Thanks in advance

What Do C,E,Os

hZWYlpdnmmqVl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTlpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Deekirikewage Don Upali's picture
  Deekirikewage Don Upali

  Be Proactive > Begin With the End in Mind > Pul First Things First > Think Win- Win > Seek First to Understand, Then to be Understood > Synergize > Sharpen the Saw, >>

Son Nguyen's picture
1322210850 | Event

Networking with thousands of like-minded, success oriented people

You can access to events, seminars, workshops, retreats, opportunities, meetings, and symposia featuring bestselling authors and speakers!
http://newsglobalnetwork.blogspot.com/2011/11/networking-with-thousands-...

hZWYlpdnmWycmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTlpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Son Nguyen's picture
1322119676 | Event

Join Multi-Millionaire Entrepreneur T. Harv Eker and Top Social Media Expert Mari Smith for a Revealing Discussion

Discover the Biggest Mistakes to Avoid When Marketing Your Business with Social Media ... PLUS Time-Proven Strategies to Build Relationships (and Wealth) Online
http://speedsuccess.tk/

hZWYlpdnmWycmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTlJuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Van Roi Lam's picture
1322119621 | Other

CEO hôm qua, hôm nay và ngày mai

Khủng hoảng tài chính năm 2008 đã trôi qua, nhưng hệ luỵ của nó cũng không nhỏ. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng cũng được rất nhiều người phân tích và chỉ ra đã nhiều, bài viết này chỉ tập trung phân tích góc độ đạo đức và niềm tin vào vai trò lãnh đạo.

Ngoài ra bài viết cũng chỉ ra hướng mở về phong cách lãnh đạo, giúp cho các CEO cỏ thể tự tin bước vào con đường lãnh đạo doanh nghiệp.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, và nếu các bạn có sự quan tâm về vấn đề lãnh đạo vui lòng liên hệ hoặc góp ý thêm về bài viết. Rất cảm ơn đã quan tâm bài chia sẽ.

Bố cục bài chia sẽ:
Lời mở đầu
1. Bối cảnh khủng hoảng kinh tế Mỹ trong năm 2008.
2. Phân tích nguyên nhân của cuộc khủng hoảng ở góc độ vai trò lãnh đạo.
2.1.Khủng hoảng tài chính cho ta thấy gì?
2.2. Đi tìm nguyên nhân.
3. Bài học cho các CEO VN trong giai đoạn suy thoái.
3.1. Đôi nét về CEO VN trong thời mở cửa WTO.
3.2. CEO VN nên suy nghĩ gì về khả năng lãnh đạo và vai trò của mình?
3.3. CEO VN nên hoàn thiện mình để trở thành "Nhà lãnh đạo được tin cậy".
Kết luận.
Tài liệu tham khảo của đề tài

Linkdownload http://www.mediafire.com/?36koowjmpg5izl9

Tác giả : Lâm Văn Rồi - Email : lamvanroi@yahoo.com - DĐ: 0908 019 768

Chủ đề chia sẽ tiếp : "Con đường phát triển bền vững : từ tư duy đến phương pháp".

hZWYlpdnmWycmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTlJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Khanh Pham's picture
1322107668 | Other

Thị trường Du lịch cuối năm khá là vắng khách,hix

hZWYlpdnmWycmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSnZmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Tâm Duyên's picture
  Tâm Duyên

  Tình trạng khủng hoảng toàn cầu chưa có gì sáng sủa. Cuối năm thường hay xãy ra những tai nạn không ngờ. Nói riêng, VietNam đang thắm thía từng ngày những nguy cơ thiên tai và khủnbg hoảng kinh tế. Mọi người đang phải tiết kiệm và chờ đợi ...Có những tiên đoán tình hình năm sau Nhâm Thìn, có thể còn nhiều thiên tai thê thảm hơn cả năm nay...

Có ai biết mức lương của Giám Đốc Tài Chính các công ty hàng tiêu dùng nhanh thì chia sẻ giúp nhé. Cảm ơn!

Hiện bên Tuyến đang làm 1 cuộc khảo sát nhỏ về mức lương của vị trí Giám Đốc Tài Chính các công ty hàng tiêu dùng nhanh (Food, Beverage, Cosmetics, Tobacco, Home care/ Personal care,...) để giúp khách hàng lên kế hoạch tuyển dụng cho năm 2012.

Nếu anh chị hoặc các bạn có biết thì chia sẻ giúp Tuyến qua email huynhtuyen@careerplanning.com.vn nhé.

Xin cảm ơn rất nhiều.

Tuyến

hZWYlpdnmWycmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSnJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Tuyen Hoang Gia Le Huynh's picture
  Tuyen Hoang Gia Le Huynh

  Thanks Thao nhieu nhe.

 • Bich Thao's picture
  Bich Thao

  Around USD2,000 gross nhe chi, cung tuy vao kinh nghiem va qua trinh due luong, khung nay co the thay doi.Best regards

Pages

hZWYlphhl2yYlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...