Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdpkW6UlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Minh Tinh AITC's picture
1321512806 | Event

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Đội ngũ giảng viên bao gồm các giảng viên cao cấp của các Tổ chức Quốc Tế, Thạc sỹ Quản trị nhân sự, Chuyên Gia Tư vấn Doanh Nghiệp; Chuyên Gia về Nhân sự, Chuyên gia Quản trị nguồn nhân lực, các giám đốc nhân sự và đào tạo có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia, các công ty hàng đầu của Việt nam và thế giới.

Chi tiết : http://aitc.com.vn/dao-tao/quan-tri-nhan-su-co-ban-10-12-2011

hZWYlpdml2qcmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlpaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Giang Le's picture
1321431573 | Service Provider

International Computer Driving Licence in Vietnam? Have you heard abt this before?

> evaluates basic computer skills
> recognized internationally
> promoted by a non-profit organization
> have test in English and Vietnamese version
for further details, please see at http://www.icdlvietnam.vn

hZWYlpdml2qcmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1321425488 | Other

http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2011/11/vinh-ha-long-ky-quan-the-gioi-va-nguoi-ngoai-cuoc-182802/ --> ngoisao.net và thànhn

tks so much

hZWYlpdlmHGZm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlJmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Tuan Nguyen Ngoc's picture
1321416571 | Event

Indochina CIO Community offline về chủ đề BI và ITIL, ai quan tâm đăn g ký tham dự nhé.

hZWYlpdlmHGZnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Sách, Báo & Tạp chí ngoại văn

Global Book (www.globalbookcorp.com) chuyên cung câp Sách Báo & Tap chí ngoại văn nhập khẩu. Bên cạnh đó còn nhận đơn đặt Sách & Báo theo yêu cầu của khách hàng. Vui lòng liên hệ: Thịnh - 0907 135 792 hoặc email: thinh.vo@globalbookcorp.com

hZWYlpdlmHGZnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WRmJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

CHIẾT KHẤU ĐẾN 10% DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DÙNG THẺ TAXI GROUP TRẢ SAU..! SANG TRỌNG, TIỆN ÍCH, HIỆU QUẢ, KINH TẾ, TIN CẬY !

CHIẾT KHẤU ĐẾN 10% DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DÙNG THẺ TAXI GROUP TRẢ SAU..! SANG TRỌNG, TIỆN ÍCH, HIỆU QUẢ, KINH TẾ, TIN CẬY !
Dịch vụ được hỗ trợ, tư vấn mọi lúc, mọi nơi, ngoài ra các công ty lớn có thể dùng thẻ trả trước làm quà tặng, quà biếu, rất tiện ích, thân thiện !
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top

hZWYlpdmmXKXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WRnJmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1321341588 | Other

Trên vnexpress.net mới đăng bài của thành về ngày nhà giáo 20-11 mọi người cho ý kiến nhé

hZWYlpdjlGmcl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WRnJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYlpdpkW6UlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...