Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlhl3GUnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Phó GĐ Ban Kinh doanh – Hợp tác quốc tế

Để phục vụ công việc Dự án, Công ty CP Đầu tư Phát triển N&G hiện đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Phó GĐ Ban Kinh doanh – Hợp tác quốc tế:... View more
Answer hZWYmZlhl3GUnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yVmpyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Looking for Mechanical Engineer, working in HN, very good company with attractive benefits.

Bachelor in Mechanical Engineering. Having additional technical training in relevant fields is an advantage. Requirements: 2 years of experience. Eexperience in FEM calculation (tính toán phân tử hữu hạn) is and advantage.- Good command in English. Possibility to use Autocad, Ansys, Inventor, is an advantage. Contact to minh.nguyen@hr2b.com for more information.

Answer hZWYmZlhl3GUnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yVmpqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

VIB Bank is looking for talented candidate, advertised on: http://lnkd.in/bEGQzpN

Please, apply direcly on VIB website or send your resume to my email: thuy.hgl@vib.com.vn

Answer hZWYmZlhlGqampiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yVmpaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

LẠI NÓI VỀ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Trong cuộc sống, ai cũng có những người bạn
thân. Khi bạn kết hôn, chắc hẳn chúng ta sẽ chuẩn bị bao thư hoặc quà cưới để
chúc mừng. Nhưng nếu chẳng may vào một ngày nào đó, người bạn thân thương của
chúng ta từ giã cuộc đời, khi đến viếng tang lễ của bạn mình, chúng ta sẽ làm
gì đây? 

Answer1 hZWYmZlhlGqampiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yVmZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
  • Do Chi Hieu, CFA

    Mình nghĩ Anphabe nên update policy cấm tất cả các topic promotion cho BHNT, bán hàng đa cấp, hay mua bán dịch vụ v.v...(trc đây anphabe có riêng mục này nhưng giờ đã bỏ). Rõ ràng các bạn đang tận dụng tài nguyên chung phục vụ cho mục đích kinh doanh mà ko trả phí. Chủ đề này cũng chả liên quan gì đến "Training & Development" cả.

Please send your latest resume to huynhtuyen@careerplanning.com.vn if you are interested in following job opportunities:

Answer hZWYmZlhlGqampmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yVmZmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Cần tuyển kỹ sư kinh tế, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư

Công ty sắp triển khai dự án đầu tư xây dựng cần tuyển :

- 05 kỹ sư xây dựng

- 05 kiến trúc sư

- 03 kỹ sư kinh tế 

- 02 nhân viên kế toán (sử dụng được các phần mềm kế toán)

- 02 nhân viên hành chính (01 lễ tân văn thư)

- 02 nhân viên nhân sự (phụ trách chế độ, tuyển dụng, đào tạo)

Yêu cầu chung:

- Tốt nghiệp các ngành liên quan

-  Ứng viên có kinh nghiệm làm việc

- Làm việc tại TP.HCM.

- Ưu tiên ứng viên có trình độ ngoại ngữ.

Mức lương: thỏa thuận

Các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ email: nnvp25581@yahoo.com

Answer hZWYmZlhlGqampmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yVmZWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Looking for 02 HR officers (C&B, recruitment, training); 02 Admin officers (female)

Looking for 02 HR officers (C&B, recruitment, training); 02 Admin officers (female) 

send your CV to this email: nnvp25581@yahoo.com

Answer hZWYmZlhlGqampmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yVmJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmZlhl3GUnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...