Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZgmWuXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Xây dựng Website miễn phí cùng iNGA WebStore

Nếu bạn đang muốn có một website đẹp, tiện ích mà lại MIỄN PHÍ. Tại sao không tự "BUILD" cho mình một website?

Truy cập http://websiteinga.com và trải nghiệm giá trị của FREE.

Answer hZWYmZZgmWuXm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySm5yEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Urgently seeking candidates for following vacancies:


1. Accounting Manager. FMCG product. Location: HCMC based. Salary: $3K ~ 4K
2. Finance Controller. Aquatic product. Location: HCMC based. Salary: $2K ~ $3K
3. CEO (expats). FMCG product. Location: HCMC based. Salary: $10K+
4. HR Manager/ Asst Manager/ Leader/ Executive (6 vacancies). Location: HCMC/ Binh Duong. Salary: $800 ~ $2.5K

Detail please visit our website at www.careerplanning.com.vn and apply your latest resume to huynhtuyen@careerplanning.com.vn!

Answer hZWYmZZgmWuXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySm5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen Nhat's picture
1389157985 | Event

FAMILY LIFE FORUM 2014 ngày 25-1-2014

Connecting Lady Thu Anh & Team thân mời các gia đình ( các ba, mẹ & các con) đến với FAMILY LIFE FORUM 2014 - Chương trình sẽ ra mắt chính thức vào ngày 25/1/2014 với Forum : New Year - New You " chìa khóa vượt qua nghịch cảnh"Khi tham gi... View more
Answer1 hZWYmZZgmWuXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySm5aEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Looking for HR & Admin Supervisor in HCM (only Male). Salary arow $700 - $900.

Mình là Hoàng ở công ty Global HR Solution, công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự.

Khách hàng của công ty mình là một công ty thuộc lĩnh vực Mỹ phẩm đang cần tuyển HR & Admin Supervisor. 

Yêu cầu: Nam

Lương: $700 - $900

 Ứng viên quan tâm  vui lòng gửi CV về hộ p mail: hoang.nguyen@globalhrsolutions.com.vn hoặc liện hệ 093 888 7476. 

Rất sẵn lòng hỗ trợ các anh chị.

 


Answer hZWYmZVlkm2WmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySmpyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

looking Sales Diretor in Hà Nội salary arow 32.000 tới 39.000&/year. contact me 0919912595

Answer hZWYmZVlkm2WmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySmpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Build & expand your Campus Talent Network through your Talent Community

 ... View more
Answer hZWYmZVlkm2WmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySmZiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Turn job applicants into your Virtual Recruiters through your Talent Community

 ... View more
Answer hZWYmZZgkmmZlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySmZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmZZgmWuXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...