Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhimGmYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Thinh Diep's picture
1370847661 | Other

Senior Relationship Manager

I am looking for Senior Relationship Manager  who has experience working for HSBC, ANZ,
other foreign bank. Budget salary: $2000 - $4000 Gross/ month

Pls, contact to me for more detail

Mail: thinhdiep@rgf-hragent.asia

Phone: 0938 74 3223 

Answer hZWYmJdnlXKdmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmpuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Sandwich feedback: Do not say BUT (Eng & Vie)

As a manager, supervisor or team leader, the main role and responsibility of a good leader is to monitor, evaluate and give feedbacks for improvement of the team members. However, as we are all human being, we will tend to reject and ignore the... View more
Answer hZWYmJdok2mam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Jobs in Da Nang

My company will open an International College in Da Nang on this August. Vacancies are opened for: Operation Manager/ Procurement Manager/ Enrollment Manager/ Marketing Executive and other support staff ( IT, Admin, Technician...)

Candidates with experience in education industry are most welcomed.

contact: quangdunghr@gmail.com

Answer1 hZWYmJdok2mam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
  • Khanh Ngô

    Chính sách thu hút nhân lực ở Đà Nẳng hiện nay được đánh giá là tốt nhất Việt Nam thời điểm này, nhất là ở lĩnh vực education industry. Theo em biết là nguồn nhân lực chât lượng cao về đầu quân cho Đà Nẳng là có ngay nhà.

    Em có 2 anh chị là 1 cặp vợ chồng học tiến sĩ ở Nhật về 1 trường ĐH thuộc một tỉnh đồng bằng SCL, chính sách thu hút ở tỉnh này chi ra là 1 tỷ

    Ủa mà anh, full-time job hả anh? có vị trí thỉnh giảng gì hong anh ? 

CẦN GẤP QC KIỂM HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG 2 NGÀY

Tôi đang cần gấp QC kiểm hàng trong 2 ngày tại Đà Nẵng. Ai
có nhu cầu hợp tác xin liên hệ:Email: slp.thi@gmail.com ; Tel: 0988.466.252

Answer hZWYmJdok2mam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Thinh Diep's picture
1370593332 | Other

Manager position for IT company

I am looking for manager position at IT company (No experience in IT field is ok)

Requirement : native in Japanese

Salaty: 1500$ - 2000$

Pls contact me for more detail

Phone: 0938 74 3223

Mail: Thinhdiep@rgf-hragent.asia

Answer hZWYmJdnlXKdmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

part - time job

Mình đang làm ở công ty nhà nước nhưng muốn tìm part time job về dịch thuật, trước đây có làm translate cho cty quản lý khách sạn nhưng đã nghỉ, am hiểu về kiến thức kinh tế, TOEIC 730, ai biết ở đâu tuyển cỉ giúp nhé

Answer hZWYmJdok2mam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmZmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Thanh Tâm's picture
1370512157 | Other

Đăng tuyển vị trí QA Manager

 Mình đã đăng thông tin tuyển dụng vị trí QA Manager từ ngày hôm qua 5/5 nhưng đến hôm nay vẫn chưa đưọc anphabe approve nưã.

Answer hZWYmJdnlXKdmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmJhimGmYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...