Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZgmWmUlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Anh Nguyen Nhat's picture
1388736679 | Event

NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH-Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, chỉ một vài người luôn đứng bên bạn mà không hề do dự – đó chính là gia đình – Jim Butcher.Haley(Dịch từ Goodreads)- Gia đình là trường học của lòng khoan dung, vì nó luôn tồn tại... View more
Answer hZWYmZVnl2-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySmJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Sales Director in Hà Nội

 

Mình là Bảo bên công ty Career Planning , công ty tư vấn
tuyển dụng nhân sự.

Hiện nay bên công ty mình đang kiếm ứng viên cho vị trí H&B
Sale Director  cho lĩnh vực tư vấn bảo hiểm ở địa bàn Hà Nội. lương khoảng
32,500 tới 39,000 USD/năm và những chế độ đãi ngộ khác.

Ai quan tâm liện hệ baotran@careerplanning.com.vn or mobil 0919 912 595 (Bảo Mr)

Answer hZWYmZVplWqblpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySl52EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Kelvin Trần's picture
1388717011 | Other

Sales Director in Hà Nội

 

Mình là Bảo bên công ty Career Planning , công ty tư vấn
tuyển dụng nhân sự.

Hiện nay bên công ty mình đang kiếm ứng viên cho vị trí H&B
Sale Director  cho lĩnh vực tư vấn bảo hiểm ở địa bàn Hà Nội. lương khoảng
32,500 tới 39,000 USD/năm và những chế độ đãi ngộ khác.

Ai quan tâm liện hệ baotran@careerplanning.com.vn or mobil 0919 912 595 (Bảo Mr)

Answer hZWYmZVllWualpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySl5yEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Tìm Giám đốc kinh doanh

Tôi đang cần tìm một Giám đốc kinh doanh điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của một công ty phân phối dược. Yêu cầu ứng viên từ cấp Manager trở lên. Ưu tiên trong ngành FMCG.

Tôi cũng hoan nghênh sự giới thiệu của các bạn heedhunter.

Answer hZWYmZVllWualpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySl5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
An Do's picture
1388384763 | Other

Recruit Holdings Establishes a U.S. Subsidiary

Answer hZWYmZVllWualpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySlZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen Nhat's picture
1388135218 | Event

Bis Show Thành Công TP.HCM - Hà Nội

Có lời khuyên nghe như “giỡn chơi” thế này:Hãy tìm cho ra công việc mình thực sự yêu thích và đam mê, rồi Bạn sẽ không còn phải vất vả làm việc một ngày nào trong đời nữa.Bạn nghĩ sao? Nghe như đây là lời khua môi múa mép của mấy kẻ lắm tiền nh... View more
Answer hZWYmZVnl2-bmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySlJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Đầu tư Forex.

Hi mọi người, Mọi người ai muốn biết và tìm hiểu về thị trường đầu tư ngoại hối.Mình sẵn sàng chia sẽ và hướng dẫn tìm hiểu qua skype: Ho.ha.969 hoặc qua facebook: hoidautuForex@gmail.com

Answer hZWYmZVplWqblpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySlJqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmZZgmWmUlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...