Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhil3GVk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Thanh Tâm's picture
1370512157 | Other

Đăng tuyển vị trí QA Manager

 Mình đã đăng thông tin tuyển dụng vị trí QA Manager từ ngày hôm qua 5/5 nhưng đến hôm nay vẫn chưa đưọc anphabe approve nưã.

Answer hZWYmJdnlXKdmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

BackOfficeAsia - innovative solutions for your business...

 BackOfficeAsia was born out of the need to provide world-class IT
Consulting, Cloud Products, Finance and Accounting and Staffing
solutions to companies in Asia that need cost effective alternatives to
conventional providers and their expensive services.

BackOfficeAsia is the ONLY company focusing on Technology and Finance
and Accounting full service back-office support solutions and staffing
services (temporary and project based) in Vietnam and the region.

Answer hZWYmJdnmm2Vk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Duy Nguyen's picture
1370439448 | Other

Bozo Explosion: simple but powerful concept

I have watched many talks of Guy Kawasaki these days and I have learnt a new thing, the idea of Bozo explosion in talent management. I am not HR background yet I have dealt with people and read books about talent management. However, this concept ... View more
Answer hZWYmJdnlXKdmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Cần tim người nhận lập trình ứng dụng Android

Mình làm trên phương diện cá nhân, bạn nào làm được ứng dụng android thì liên hệ với mình.

Khuyến khích các bạn sinh viên, làm ngoài :)

Ưu tiên anh em ở Hà Nội

Mr. Hòa 0989 766 365

Answer hZWYmJdnknKZmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXl5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Thuy Do's picture
1370387707 | Other

Ví đựng đăng kiểm ô tô

Chào các anh chị!

Anh chị nào có ô tô và muốn có chiếc ví xinh xắn bằng da để bảo quản cuốn đăng kiểm ô tô của mình thì vào đây nhé: http://thoitrangdoc.vn/vi-dung-dang-kiem-o-to/491281.html

Answer hZWYmJdnknKZmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXlpuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Hoa Dang Ngoc PMP®'s picture
1370338898 | Event

PMTalk #06: Chia sẻ kinh nghiệm học để vượt kỳ thi PMP ngay lần đầu ra trận

Chủ để nóng nhất trong mùa hè 2013, không cần quá ồn ào quảng bá, Hòa tin rằng chủ đề này anh không thể cưỡng lại. Thành phố Hồ Chí Minh phát hỏa với chủ đề PMTalk #06: Chia sẻ kinh nghiệm học để vượt kỳ thi PMP ngay lần đầu ra trận Với sự trình... View more
Answer hZWYmJdnknKZmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXlpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Hoa Dang Ngoc PMP®'s picture
1370338802 | Event

PM NETWORKING #01: Sự khởi đầu mới

Đáp ứng mong đợi của anh em trong thời gian qua nhằm tạo sân chơi phát triển cộng đồng những người yêu thích và làm quản trị dự án chuyên nghiệp và tạo thêm nhiều cơ hội để anh em mở rộng quan hệ, giao lưu và đạt được những bước đi mới trong sự... View more
Answer hZWYmJdnknKZmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXlpiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmJhil3GVk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...