Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhokXKZmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Kelvin Trần's picture
1392795539 | Other

sao tôi lại không được post job trên anphabe nữa vậy?

Answer hZWYmZhmkW2WlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yTnZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Looking for 01 Commercial Executive, male, major in English, work in HCMC, competitive salary.

 Those who are interested in this job opportunity, please contact me at giang.le@rsm.com.vn

hZWYmZhmkW2WlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yTnZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Urgently looking for an Accounting Manager. FMCG. Location: HCMC. Salary: competitive

 ... View more
Answer1 hZWYmZhmkW2WlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yTnJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
  • Truc Lynh Ngo Huynh's picture
    Truc Lynh Ngo Huynh

     Hi Tuyen, I wish you success in new year. I have more 6 year experience to work as general accounts. I 'm looking for job in HCM city. My English language is so so

Huynh My Trang's picture
1392708098 | Other

Tuyển Marketing Manager, làm việc tại Hà Nội, lương 1200$.

Mọi ngừơi quan tâm, email cho mình theo địa chỉ mail trang.huynh@vieclambank.com nhé. Tks 

Answer hZWYmZhmkW2WlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yTnZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Tuyển dụng một số vị trí cho ngân hàng trong nước

 Hiện bên Bảo đang tuyển một số vị trí sau:
1 Giám đốc Chiến lược kinh doanh
2 Giám đốc Chính sách kinh doanh
3 Giám đốc Danh mục
4 Giám đốc Mô hình rủi ro
5 Giám đốc Phân tích tín dụng
6 Giám đốc Phân tích và định hướng thị trường
7 Giám đốc Phát triển chính sách
8 Giám đốc Phát triển sản phẩm tín dụng
9 Giám đốc Quản lý chiến dịch
làm việc cho ngân hàng trong nước xin liên hệ baotran@careerplanning.com.vn
hoặc mobill 0919 912 595 Bảo (Mr)

Answer1 hZWYmZhmkW2WlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yTnJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
  • Kelvin Trần's picture
    Kelvin Trần

    ai quan tâm tới vị trí nào thì email cho mình vị trí mình mong muốn nha thanks

Anh Nguyen Nhat's picture
1392696707 | Event

MINI TALKSHOW JAPAN CIRCLE


Quý doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp xúc giao thương với doanh nghiệp Nhật Bản?

MINI TALKSHOW JAPAN CIRCLE

Nơi kết nối và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn việc tiếp cận thị trường Nhật Bản
Giới thiệu cơ hội hợp tác với công ty thép Nhật Bản

Thời gian: 8:30 – 11:30 ngày 14/3/2014

Địa điểm: Lầu 8, tòa nhà VFC Tower, 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến 
Nghé, Q. 1, TP.HCM

Đối tượng tham dự: các doanh nghiệp Việt Nam – ưu tiên lĩnh vực thép sản xuất và thương mại

Liên hệ đăng ký: 
Ms. Phạm Thị Thanh Nguyên
Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Việt Nhật
Điện thoại: (08) 2228 6190/94/96 
Email: info@japan-circle.com

Lưu ý: số lượng đăng ký giới hạn

Answer1 hZWYmZhkkmyUmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yTnZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Looking for Sale Director in IT industry, Send CV to hcm.tuyendung@cmctelecom.vn

Answer hZWYmZhjkWqak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yTnJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmZhokXKZmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...