Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhimGqalpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Tuyển kế toán trưởng nhà hàng làm việc tại Hà Nội

Yêu cầu: trung thực, chịu khó, tin cậy. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.

Nhiệm vụ: kế toán giá thành, kế toán thuế, quản lý đội ngũ kế toán.
Ứng viên quan tâm đề nghị kết nối để được thông tin thêm.

Answer hZWYmJdpmmqUl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qWmpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Tuyển giám đốc tài chính (lương 40triệu++), kế toán trưởng (lương 30 triệu ++) làm việc tại HCM.

Yêu cầu: kinh nghiệm phù hợp, tiếng Anh giao tiếp
Lợi thế: kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn, ACCA

Ứng viên quan tâm đề nghị kết nối với tôi để được thông tin thêm.

Answer hZWYmJdpmmqUl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qWmpiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

[HCMC] Looking for Operation Manager (Restaurant)

Restaurant
operation manager oversee the day to day operations of a restaurant. They work
together with other managers and owners in the planning, directing and
coordinating of restaurant operations

Send your CV to hr6@greatcareerlife.com (Ms.Nguyen)

Answer hZWYmJhimGqalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qWmpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Binh Duong VSIP: looking for Marketing Executive for International Company (Real estate Industry)

send your cv to hr6@greatcareerlife.com

Answer1 hZWYmJhimGqalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qVnJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

THÔNG BÁO TUYỂN PHÓ PHÒNG MARKETING

NHIỆM VỤ

 • Xây
  dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách
  của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.
 • Giúp
  Ban giám đốc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị trên cơ sở chiến
  lược marketing dài hạn một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh
  doanh.
 • Kết hợp
  với Ban giám đốc xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu
  cầu này; đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng
  về sản phẩm, dịch vụ của Công ty, đồng thời hỗ trợ bán hàng.
 • YÊU CẦU
 • Tốt
  nghiệp Đại học chuyên ngành marketing, hoặc quản trị kinh doanh.
 • Kỹ năng

  Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, khả năng
  thuyết phục cao.

  Có kỹ năng huấn luyện, truyền đạt.

  Tổ chức và triển khai công việc.

  Giao tiếp tốt, biết lắng nghe.

  LIÊN HỆ

  email: hoan.nguyenhuy@redsun-iti.com 

  Phone: 0909466786 (anh Hoàn)

Answer hZWYmJhimGqalpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qWmJqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Co-founder needed for Fashion Company

Dear all, 

We're looking for a co-founder for our coming company, representative office is located in HCM city, we need you who have knowledge of fashion design, design software, passion on fashion and love for business. Pls make a call or leave a message for more detail on 0985 031947.  We make great thing happen. Thanks all.

Answer hZWYmJhimGqalpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qWmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Tim doi tac kinh doanh - Fashion Company

Minh va 1 nguoi ban sap mo cong ty chuyen thiet ke thoi trang, van phong dai dien tai HCM. Dang tim 1 nguoi nua hop tac. Nguoi nay can biet ve thiet ke, dam me thoi trang, kinh nghiem co the trau doi, cac nhiem vu chi tiet se duoc trao doi qua 0985 031947. Neu goi ko nghe may thi de lai tin nhan cho minh nhe. Hy vong chung ta tim dung doi tac va hop tac vui ve. Thanks all.

Answer hZWYmJhhmGqcmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qWmJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmJhimGqalpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...