Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhimGqUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Cần tìm đại lý của yushiro Malaysia

Mình đang cần tìm các nguồn đại lý dầu công nghiệp , ai biết thì chỉ mình nhé 

Các loại dầu như sau của hãng Yushiro Malaysia hoặc Japan 

Có gì cứ gửi mail : Phong _36a5@yahoo.com

YUSHIROKEN
EC85
YUSHIROKEN PFC
931K
YUSHIRON CUT
ABAS KM 315
YUSHIRON CUT
H40
Answer hZWYmJhilWyXlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qVlZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Son Nguyen's picture
1367643489 | Other

CHUYỂN HÓA TIÊU CỰC VÀ HÒA BÌNH

Hiên tượng Bị xâm nhập 

Bây giờ, chúng tôi có những vấn đề khác để cho bạn biết. Bạn có thể nhận thức được những làn sóng của năng lượng biến động trong những ngày gần đây. Sau một làn sóng rung động cao, làn sóng nâng cao tinh thần, thì năng lượng giảm xuống một chút. Gần giống như những làn sóng trên bãi biển. Những người nhạy cảm với những thay đổi này sẽ cảm thấy sau những ngày vô cùng tràn đầy sinh lực là một giai đoạn chán nản và mệt mỏi. Đây là phản ứng bình thường của cơ thể với những thay đổi của vũ trụ. Việc bạn cần làm là : Nghỉ ngơi, phục hồi và mở cửa đón nhận những làn sóng tiếp theo sẽ tới ngay sau đây. Bạn đang phản ứng với sự gia tăng của Ánh sáng và Yêu thương. Quá trình Thăng thiên đang được thực hiện rất tốt nhờ những nỗ lực bền bỉ của nhiều Lightworkers và Wayshower. Họ đang làm gương và giơ cao ngọn đuốc cho tất cả những người khác.

ÁNH SÁNG TÂM LINH

http://astamlinh.blogspot.com/2013/05/chuyen-hoa-tieu-cuc-va-hoa-binh.html

Answer hZWYmJdnmXCblJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qVlJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

PR IS LIVE, PR LÀ SỐNG where to buy?

Dear all,

To live and has a better life, each person needs much element. PR is the interaction between human relationships and environmental impacts. Therefore, ten of main factors PR ANGEL STARS will be very necessary for PR practitioners or for its PR activity.

If someone becomes a real PR, their life will be changing and they feel happy more. If society does PR well, war, crisis or conflict will be disappeared. Human world will be peaceful and happy. All people there will have good relationships. They always focus on their activities for long-term social benefits and their reputation. PR is live. PR practitioners will make PR to be living and existing longtime for its ORG’s goals and themselves.

ANGEL STARS is one of key factors in PR IS LIVE. Besides, CAR, 3S, 3PR, NCNS rules in this book will let you know the secret of a good PR, not only for you but also for society.

PR is not stop at a job, it is a lifestyle and behavior too. Buy and see now

Link to see more: http://www.lulu.com/shop/hung-pham-quoc/pr-is-live/paperback/product-20997395.html 

For Vietnamese: 

http://okmely.com/Article/View/pr-la-song-ban-tieng-anh-pr-is-live-da-duoc-phat-hanh-toan-cau 

Pr là sống, đã xuất bản 2009, và đã hết. Hiện sắp tái bản đợt 2.

PR IS LIVE, đã xuất bản phiên bản Tiếng Anh, và phát hành toàn cầu trên kênh chính là LULU.COM

Các bạn có thể tìm mua tại: http://www.lulu.com/shop/hung-pham-quoc/pr-is-live/paperback/product-20997395.html 

Answer1 hZWYmJhimGqUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qVlJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Tour Dubai

 

Answer hZWYmJhilWyXlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qVlJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

http://nhigiatravel.com/2013/05/03/ve-may-bay-uu-dai-danh-cho-dai-ly-thang-5/

 

Answer hZWYmJhilWyXlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qVlJSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Hoa Dang Ngoc PMP®'s picture
1367497746 | Event

PMTalk #05: Chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềm

PMTalk #05: Chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềmDiễn giả: Tiến sỹ Phạm Ngọc KhôiTiến sỹ Phạm Ngọc Khôi là một trong những người đi đầu trong nền công nghệ thông tin của nước nhà, và là một trong những người đặt nền móng cho lĩnh vực... View more
Answer1 hZWYmJhilWyXlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qUnZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Mở công ty tư vấn giới thiệu việc làm!!! Nhờ mọi người giúp.

Min đang chuẩn bị thành lập một công ty giới thiệu việc làm, Bạn nào đang làm trong nghề này không giúp mình một vài thắc mắc về ngành này được không.

Các bạn cho mình nick yahoo đê tiện liên lạc nhé.

Nick yahoo của mình: truonghaiceo

hZWYmJhimGqUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qUl5qEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
  • Minh Phu's picture
    Minh Phu

    Bạn muốn công ty là online hay sao? Mở văn phòng hay trên internet? Internet thì ko nên thu phí người đi tìm việc mà thu phí người đăng tin tìm việc, thu phí thấp thiệt thấp thôi, vì internet không cost much. Phải tạo điều kiện triệt để để họ post việc trên công ty mình. Càng nhiều việc thì càng nhiều người vào, càng nhiều ngươời ào thì càgn nhiều việc sẽ được đăng. Bạn nếu cần thì mình sẽ dùng thời gian rỗi để trao đổi ý kiến.

    phu.t.minh@gmail.com

  • Đặng Chí Thắng's picture
    Đặng Chí Thắng

    mình không làm trong nghề nhưng cũng hi vọng có dịp trao đổi :)

Pages

hZWYmJhimGqUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...