Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1nlnKck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Looking for General Affair Manager (1500$) (Bình Dương)

Job description: 
- Manage and develop General Affair team;
- Responsible for controlling canteen, security, fire-fighting activities, uniform and the factory's cleaning;
- Support foreigners and expatriate team on biz trip by arrange air tickets, visa,temporary residence card, hotel room,etc.
- Other tasks assigned

Requirements: 
- Bachelor's Degree in related majors;
- Minimum 05 years of experience at similar position; prefer 
- Fluent English;

Details: http://hrchannels.com/General-Affair-Manager-1500$;-X476-jd35933.aspx
Contact: Ms.Huong: 01236361080/huong.nguyen@hrchannels.com

Answer hZWYnJ1nlnKck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVlp2biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Một số phương pháp trị bạc tóc sớm giúp tóc đen khỏe

Trong dân gian có vô vàn cách giúp cho râu tóc khỏe mạnh,... View more
Answer hZWYnJ1nlnKck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVlp2ZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Linh Elsa's picture
1470055539 | Other

Cú pháp hủy gói BIG70 Vinaphone

Bạn đang sử dụng gói BIG70 mà không có nhu cầu sử dụng nữa mà muốn tìm gói cước 3G tương đương để sử dụng, xin tư vấn bạn cú pháp hủy bỏ gói BIG70 và tìm gói max vinaphone trọn gói để đăng ký.... View more
Answer hZWYnJ1nlnKck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVlp2WiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Khóa học SEO website chuyên nghiệp tại Đà nẵng

SEOViP đã tạo ra khóa học seo tại Đà nẵng  mang sự khác biệt lớn:... View more
Answer hZWYnJ1nlnKck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVlp2ViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Looking for Korea Market Development Manager (Korean Native; $3500) (Hai Phong)

Job description:
-Making plan to visit and get order from new Korean companies.
-Contact with Koreansupplier for material searching and order and make quotation.
-Negotiate price with supplier and customer to get new order.

Requirements: 
-Korean Only
-Graduated from College
-Have to live in Hai Phong.
-Experience: 2-3 years

Apply here: http://hrchannels.com/Korea-Market-Developement-Manager-Korean-Native;-$3500-TH472-jd35914.aspx

Answer hZWYnJ1nlnKck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVlpybiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Looking for HR GA Manager ($2000+) (Ha Nam)

Job description: 
- Provide tools, policies and process relating to employment regulations, recruitment, compensation & rewards
- Manage training budget and conduct training programs when needed;
- Set up and implement HR Admin strategies, and make Key Staff retention plan;
- Other tasks will be discussed in details during the interview.

Requirements: 
- Bachelor's Degree in HR management or related majors;
- At least 7 years of relevant experience, 4 -- 5 years in management position
- Fluent English

Apply here: http://hrchannels.com/HR-GA-Manager-$2000;-H471-jd35906.aspx

Answer hZWYnJ1nlnKck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVlpyaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Tho Luong's picture
1470021648 | Other

Xử lý sim Mobifone bị khóa 2 chiều

Nhà mạng Mobifone đã cung cấp cho thuê bao rất nhiều công cụ hữu ích để tiết kiệm thời gian phản hồi khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng sim. Sim bạn bị khóa 2 chiều? Hãy tìm cách mở theo hướng dẫn sau.... View more
Answer hZWYnJ1nlnKck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVlpyWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYnJ1nlnKck5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...