Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhokW2dmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Son Nguyen's picture
1385435019 | Other

The Hidden Secrets of Powerful Positive Creation

Today You Will Learn The Hidden Secrets of Powerful Positive Creation -
And You Will Do It So Effortlessly That You'll Wonder Where Your Power Has Been Hiding All This Time!!!
>>> http://fe.gd/MrU

SELF EMPOWERMENT ACADEMY: http://www.facebook.com/SEmAcad

Answer hZWYmZhjlm2dnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZm5yEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Urgently looking for some HR vacancies as follows:

 


1.
Recruitment & Training Mgr - J001274

2. HR Sup -
J001276

3. HRM -
J001266

4.
Recruitment Sup - J001243

5. HR
Executive - J001253

6. HRM -
J001231 (local company)

7. Asst HRM
(generalist). FMCG. Location: Binh Duong. Salary: $1200 ~ $1500

Application
please send to huynhtuyen@careerplanning.com.vn

Visit our
website at www.careerplanning.com.vn for more opportunities!

Answer hZWYmZhjlm2dnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZm5eEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
CMC Talent Careers's picture
1385369284 | Other

(CMC Corporation) - Looking for an Communication Specialist

Currently we are looking for Internal Communication Executive, and more Public Relation skill plus required for our company.


Candidate should have min 1 - 2yrs exp with internal communication,
evaluating the candidate's skills and competencies including
communication skills, inter-personal skills, confidence level and
presentation

Pls contact: nhansu@cmc.com.vn
Answer hZWYmZhimGmdmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZm5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

(CMC Corporation) - Looking for an Communication Specialist

Currently we are looking for Internal Communication Executive, and more Public Relation skill plus required for our company.


Candidate should have min 1 - 2yrs exp with internal communication,
evaluating the candidate's skills and competencies including
communication skills, inter-personal skills, confidence level and
presentation

Pls contact: nhansu@cmc.com.vn
Answer hZWYmZhnkmmYlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZm5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Urgently looking for a Finance Director (expat). Manufacturing company. Location: HCMC/ Binh Duong. Salary: competitive

*
Requirements:

- At least
7-10 years experience in similar position. Background from Big4 companies is an
advantage.

- Strong
working experience in multi million dollar FDI manufacturing companies with
over 1300 employees.

-
Professional, natural leadership skills, teamwork, organized, accurate, mature
and above all honest.

....

Application
please send to huynhtuyen@careerplanning.com.vn.

Visit our
website at www.careerplanning.com.vn for more opportunities!

Answer hZWYmZhnkmmYlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZmpyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

có thể làm mộ cái gì mới ? vượt trội so với, google, face, hay la g+,

Chúng tôi sẽ làm được tính năng vượt trội hơn so với Facebook, google, hay yahoo. chúng tôi tin điều đó .

Chia sẻ thị Phần với Facebook.google.youtube. 

Xuất phát điểm có thể nói rằng từ khi chúng ta thấy yahoo. là một sự phát triển của nền kinh tế, rất phát triển, vâng trong những lần như thế, sau khi chúng ta nhìn lại chúng ta lại lấy google, Lúc google là vị thế tiên phong?, ai cũng nghĩ là chúng ta khó có thể đánh bại được google, nhưng không? Facebook đã chia sẻ thị phần với google, vâng điều mà chúng ta dễ thấy đó là chúng ta đang có những khúc mắc?
Một câu hỏi đặt ra? Ai sẽ là người tiếp theo đánh bại và cải tiến được vượt trội hơn với các đại gia đã đi trước, vâng chúng ta đã và đang có những câu hỏi?., Liệu các bạn có thể làm được chăng? 

Hãy hành động cùng chúng tôi 

Nếu các bạn có một niềm đam mê công nghệ hãy liên lạc với chúng tôi, chúng ta cùng nhau chia sẻ và hạ các đối thủ này, chúng ta sẽ chia sẻ thị phần với họ, 

liên lạc với CHúng tôi: 
http://www.datmang.com.vn/

Bùi Ngọc Thạch
0987 033 169 

Tái bút: Chúng tôi không ưu tiên quan điểm hạ lẫn nhau, chúng tôi trên quan điểm là chúng ta cần có một sự thay thế, một nền tảng mới hơn để chia sẻ thị phần, cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn

Answer1 hZWYmZhnkmmYlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZmpiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Urgently looking for some positions as follows:

 


1. HR Sup.
Manufacturing. Focus on employee relation and performance management
improvement. Location: HCMC. Salary: $1000 ~ $1500

2. Finance
Director (Expat). Manufacturing. Location: HCMC. Salary: $5000+

3.
Recruitment & Training Manager. FMCG. Location: HCMC. Salary: around $1500

Application
please send to huynhtuyen@careerplanning.com.vn for further information.

Visit our
website at www.careerplanning.com.vn and apply today!

Answer hZWYmZhnkmmYlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZmpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmZhokW2dmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...