Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZnlG6bk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Anh Nguyen Nhat's picture
1382371281 | Event

Nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và với mục đích hỗ trợ , xúc tiến giao thương giữa doanh nghiệp (DN) h

Nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và với mục đích hỗ trợ , xúc tiến giao thương giữa doanh nghiệp (DN) hai nước, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã Doanh nghiệp vừa và nhỏ Miền Nam ( socencoop ) và Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Việt Nhật ( có vốn đầu tư của Ubiquitous Groups - Nhật Bản ) phối hợp thực hiện dự án Japan Circle.

http://dddn.com.vn/doanh-nghiep/tang-cuong-xuc-tien-thuong-mai-va-dau-tu-cau-noi-giao-thuong-hai-nuoc-vietnhat-20131012021826406.htm
Answer hZWYmZZkl3Kbm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen Nhat's picture
1382371154 | Event

Japan Circle: Hội thảo kết nối doanh nhânCác chủ doanh nghiệp, các Quỹ đầu tư từ Nhật Bản đang đánh giá cao môi trường đầu tư ki

Japan Circle: Hội thảo kết nối doanh nhânCác chủ doanh nghiệp, các Quỹ đầu tư từ Nhật Bản đang đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Làn sóng đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam tăng cao.

http://www.vanhoadoanhnhan.vn/component/content/article/5-du-an/3929-japan-circle-hoi-thao-ket-noi-doanh-nhan.html

http://www.suncafe.vn/japan-circle-hoi-thao-ket-noi-doanh-nghiep-viet-nhatnha65t.html
Answer hZWYmZZkl3Kbm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXmJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Urgently looking for a Recruitment Supervisor. Manufacturing company. Location: Binh Duong. Salary: 20 ~ 25 mio VND

I. Job Description... View more
Answer hZWYmZZkl3KbnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXlpqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Nam Bui's picture
1382087817 | Service Provider

Nếu bạn muốn làm chủ một business trong ngành logistics.

 Bạn có thể bán được một... View more
Answer hZWYmZZjkWuZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXlpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen Nhat's picture
1382072592 | Other

Nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và với mục đích hỗ trợ , xúc tiến giao thương giữa doanh nghiệp (DN) h

Answer1 hZWYmZZjkWuZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXlZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen Nhat's picture
1382067810 | Event

Japan Circle: Hội thảo kết nối doanh nhân Các chủ doanh nghiệp, các Quỹ đầu tư từ Nhật Bản đang đánh giá cao môi trường đầu tư k

Answer hZWYmZZjkWuZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXlZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen Nhat's picture
1382067123 | Event

Nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và với mục đích hỗ trợ , xúc tiến giao thương giữa doanh nghiệp (DN) h

Answer hZWYmZZjkWuZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXlZqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmZZnlG6bk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...