Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJlgkW2WlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Lý do tại sao nam giới có núm vú ?

 ... View more
Answer hZWYnJlgkW2WlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnZmYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
dac nhon's picture
1467187683 | Event

Tin Viettel khuyến mãi cộng 50% ngày 30/6

Nhằm mục đích giúp cho các người dùng nạp nhiều năng lượng để sử dụng, nên nhà mạng đã tổ chức chương trình Viettel khuyến mãi nạp thẻ ngày 30/6/2016  trên phạm vi toàn quốc. Khuyến mãi Viettel cộng lên đến 50% giá trị thẻ nạp chỉ dành cho những... View more
Answer hZWYnJlgkW2WlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnZmUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Admin Manager (Garment; $3500) (Bắc Giang)

Job description: - Design, implementing and improve human resource procedures and policy. - Daily ADM and HR affairs: reception, telephone, attendant, uniform, meal & dorm, labour contract and insurance follow up. - Other tasks assigned 

Requirements; - University degrees. - At least 12 years' administrative experience, including 10 years' in supervisory position. - Good communication in English&Vietnamese. 

Details: http://hrchannels.com/Admin-Manager-Garment;-$3500;-X416-jd35534.aspx
Contact: Ms.Huong: 0984021891/huong.bui@megaceo.com

Answer hZWYnJlgkW2WlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnZiZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Customs Clearance Manager ($2000) (Hải Phòng)

Job description: 
- Be in charge of summing up and processing duties and taxes to be paid behalf of clients.
- Pay, or arrange for payment of taxes and duties.
- Work with individual customs and Corporation software concluding E-CUS, GSI and Client taxation system.
- More details will be discussed during interview.

Job requirements: 
-Bachelor degree in economics or related fields, aged minimum 35 years old
-At least 10 years experience in related field, especially in customs clearance.
-English fluency.

Details: http://hrchannels.com/Customs-Clearance-Manager-$2000,-TH410-jd35532.aspx
Contact: Ms.Huong: 0984021891/huong.bui@megaceo.com

Answer hZWYnJlgkW2WlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnZiYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Linh Elsa's picture
1467109836 | Other

Tại sao đăng ký gói Max Vẫn bị trừ cước ?

Để giúp khách hàng giải đáp sự than phiền này, đã đi đến thực hiện kiểm tra một số thông tin cụ thể có liên quan đến gói Max Vinaphone. Có thể người dùng đã có sự nhầm lẫn nào đó bởi gói cước Max vẫn đang là gói 3G trọn gói hoàn toàn miễn phí cước... View more
Answer hZWYnJlgkW2WlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnZiSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
dac nhon's picture
1467106123 | Event

Hướng dẫn hủy gói 3g D10 cho Vinaphone

Khách hàng đăng ký dịch vụ 3g của vinaphone cho gói D10 chỉ với cước phí 10.000đ/ngày, sẽ nhận được dung lượng lên đến 3GB data, được sử dụng trong 1 ngày. Đây là gói Vinaphone theo ngày đang rất được khách hàng quan tâm. Tuy nhiên nếu bạn không... View more
Answer hZWYnJlgkW2WlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnZeXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Commercialisation Engineer (Footwear product, $2000) (Binh Duong)

Job description: 
- Review new style ideas and supervise the approved styles progress from handover;
- Handle all relevant problems and take action promptly to resolve any problems;
- Set up QC references suitable for each new shoe style and approve the production process for new style;
Job requirements:
- Bachelor's Degree in related field;
- In-depth knowledge of shoe producing machinery & process;
- At least 3 years of working in shoe making industry;
- Experience of organizing shoe construction test and shoe fitting quality;

Details: http://hrchannels.com/Commercialisation-Engineer-Footwear-product,-$2000,-H393-jd35488.aspx
Contact: Ms.Huong: 01236361080/huong.nguyen@hrchannels.com

Answer hZWYnJlgkW2WlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnZeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYnJlgkW2WlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...