Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhkmG2VmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Danh sách 8 phương pháp để vĩnh biệt thuốc lá thành công

“Khi buồn có rượu khi căng thẳng có thuốc lá” xin tiếp theo “khi... View more
Answer hZWYnJhilm6WlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJyXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Trưởng phòng Điều hành Vận tải (1500$; Logistics) (Hà Nội)

Mô tả công việc: - Tổ chức bộ máy sản xuất ngành vận tải - Nghiên cứu đề xuất cơ chế , mô hình , và qui trình làm việc của toàn bộ ngành vận tải - Tổ chức tính toán đề xuất và triển khai kế hoạch ngành vận tải hàng năm - Các công việc phân công khác 

Yêu cầu công việc - Trình độ: Đại học trở lên, - 2-3 năm KN ở vị trí tương đương, - Tiếng Anh thành thạo 

Chi tiết: http://hrchannels.com/Truong-phong-Dieu-hanh-Van-tai-1500$;-Logistics;-Ha-Noi---N373-jd35336.aspx
Liên hệ: Ms.Huong: 01236361080/huong.nguyen@hrchannels.com

Answer hZWYnJhjk2mdmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJyWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Giám đốc Marketing ($2000+) (Hà Nội)

Mô tả công việc: • Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chiến lược marketing dài hạn và ngắn hạn cho Tập đoàn; • Điều hành, tổ chức, giám sát toàn bộ hoạt động marketing trong công ty; • Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận; 

Yêu cầu công việc • Độ tuổi: 30 trở lên; Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan • Tối thiểu 05 năm KN truyền thông marketing,3 năm quản lý tại các DN hoặc tập đoàn lớn; 

Xem thêm: http://hrchannels.com/Giam-doc-Marketing-$2000;-X370-jd35248.aspx
Liên hệ: Ms.Huong: 0984021891/huong.bui@megaceo.com

Answer hZWYnJhjk2mdmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Who needs my help ?

Good morning from New Zealand. I would love a position of responsibility in Vietnam I will consider most positions in most places. prefer Ho Chi Min 

Answer hZWYnJhjk2mdmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJuZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

We just launch the new website about study abroad - jobs - immigration (U.S, Canada, Australia, NZ)

Pls have a look and comments to able to help us to improve our new websitehttp://duhocnhapcu.com/ appreciate so much and hope you find something new and more values. http://marketsharings.com/

Answer hZWYnJhjk2mdmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Trưởng phòng Mua hàng (tiếng Trung; $1000) (Hà Nội)

Mô tả công việc: - Hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng vật lực phục vụ hoạt động SXKD của Công ty - Chịu trách nhiệm mua hàng trong và ngoài nước tại tất cả các thị trường - Quản lý các Nhà cung ứng theo qui trình của công ty 

Yêu cầu công việc - Ưu tiên nam tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liênquan. - Tiếng Trung thành thạo trong công việc - Có kinh nghiệm trong việc mua các sản phẩm liên quan đếnđồ gia dụng, nội thất nhà bếp . . . 

Chi tiết: http://hrchannels.com/Truong-phong-Mua-hang-tieng-Trung;-$1000;-H382-jd35356.aspx
Liên hệ: Ms.Huong: 01236361080/huong.nguyen@hrchannels.com

Answer hZWYnJhjk2mdmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJuSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Marketing Leader ($1200- $2000) - Vietnamese Only (Ha Noi)

Job description: 
- Develop high level marketing plan, together with marketing budget workable for company's customer development strategy
- In charge of setting up marketing strategies for not only Vietnam market, but also for nearby overseas market
- In charge of managing events to public to customers
- Responsible for online marketing activities of SEO,Google adwword, FB . . . and traditional marketing channels 

Requirements: 
- Good understandings of online and offline marketing tools
- Good analysis skills; Creative mindset
- Understanding push and pull marketing concepts/executions
- Experienced in growth hacking

Details: http://hrchannels.com/Marketing-Leader-Digital-Marketing;-$1200--$2000;-H383-jd35409.aspx
Contact: Ms.Hòa: 094 2025 399 / hoa.phung@hrchannels.com

Answer hZWYnJhjk2mdmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYnJhkmG2VmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...