Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhjl3Kbm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Hebe Thanh Tam's picture
1329201380 | Other

Easy to smile

You have to think and beleive ur life fine. It' makes u happier and u will smile.

Answer hZWYmJdpkXGZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WZlJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

HIGLY SUCCESSFUL SALES MARKETER SEEKING DOS MISSION IN LUXURY HOTEL

With successful experience as the Sales and Guest Relations Manager for CIS for The Grand Mauritian Resort & Spa (current), Director of Sales and Marketing in the Boracay Beach Club (2010), Front Office Manager for the former Radisson Hotel Bangkok, currently Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, (2008/9), the Front Office Executive Responsible for Russian Cliental in L’Arboisie de Château et Résidence à Megève, France (2007/8), the assistant of Russian market specialist for the Warwick Westminster Opera, Paris, France (2007), and experience as a receptionist in The Ritz Paris (2006), I am seeking a position as/in DOS / Sales & Marketing / Hotel Management.

Please visit my Professional Website at: http://www.olinka.info/
Download my CV from: http://www.olinka.info/
E-mail me at: olinka@olinka.info

Olga Kovshanova, MBA, MA
Hotel Professional Extraordinaire
Sales and Guest Relations Manager for CIS, Eastern Europe & Greece
The Grand Mauritian Resort & Spa, Luxury Collection, Starwood
Email: olinka@olinka.info
Professional Website: http://www.olinka.info/
Skype name: olinkaru
M: +230-717-5790 evenings
LinkedIn Profile: http://www.linkedin.com/in/kovshanovaolga

Answer hZWYmJdpmWmXlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WZlZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Thanh Ha Phan's picture
1329200522 | Other

Hom nay la ngay le Valentine day, cau chuc cho nhung ai dang mot minh thi co them ban moi. Happy Valentine day to all young memb

Answer hZWYmJdpkXGZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WZlpuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

PINCTADALI VIỆT NAM: TẠI SAO TRE - TẠI SAO SÀN TRE ALI?

Tre là loại vật liệu bền vững và thân thiện với môi trường có tiềm năng cải thiện sự suy giảm ngày càng tăng của tài nguyên thiên nhiên trên thế giới. Các đặc tính vốn có của tre và những tiến bộ trong kỹ thuật sản xuất đã tạo nên các sản phẩm... View more
Answer hZWYmJdpkXGZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WZlZiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

PINCTADALI VIỆT NAM - MƯỜI LÝ DO TẠI SAO LỰA CHỌN VÁN SÀN TRE

Khi bạn nghĩ đến việc lắp mới hoặc cải tạo lại sàn nhà của mình và còn băn khoăn nên làm loại sàn nào thích hợp? Bạn cũng tự đặt câu hỏi là tại sao không tìm kiếm một loại vật liệu lát sàn nào đó độc đáo cho căn nhà của mình mà bạn có thể yêu... View more
Answer hZWYmJdpkXGZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WZlZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Hebe Thanh Tam's picture
1329185376 | Other

Easy to smile

You have to think and beleive ur life fine. It' makes u happier and u will smile.

Answer hZWYmJdpkXGZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WZlZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

The first truly global community that pays us “the users"

It's a fact: companies like Google or Facebook earn BILLIONS OF $$ every quarter just because we, the Internet users use their services. It is time to understand, that we “the users” decide who is earning the big money. Join the first truly global community that pays us “the users”, just for choosing them as our homepage now:
http://powerwe.tk/

Answer hZWYmJdomG-XmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WZlJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmJhjl3Kbm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...