Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZmmW-blJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

I am looking for investors in Hoi An or Sappa.

I am looking for investors in Hoi An or Sappa. I have an unique business plan for a retreat resort based on Traditional Daoist Medicine and Nei Gong. In case this short message caught your attention and you are seriously interested please check my website (http://sbm.name) and contact me. Thnx.

Answer hZWYmZZilnCXk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTnJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

You have a golden opportunity to attend life-changing motivational seminars hosted by New York Times best-selling authors!!!

You will have a golden opportunity to sail on a luxurious cruise and attend life-changing motivational seminars hosted by New York Times best-selling authors!!!
Go to: http://globalvipnetwork.tk/ to join for ABSOLUTELY FREE
Invitation code: GlobalVIP

Answer hZWYmZZmlm6XlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTmZmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Cho thue VP Chuyen Nghiep KinhDo Building -For rent Office Building

Kính gửi : Qúy khách hàng,... View more
Answer hZWYmZZmlm6XlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTmZiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Trang Du's picture
1332393704 | Other

Tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị định vị/ GPS/ Hộp đen dành cho xe ô tô vận tải hành khách/ hàng hóa,.... theo nghị định 91 B

Tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị định vị/ GPS/ Hộp đen dành cho xe ô tô vận tải hành khách/ hàng hóa,.... theo nghị định 91 BGTVT

www.gps.dicen.com.vn

www.dicen.com.vn

Answer1 hZWYmZZjlnCXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTl5yEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
NGUYỄN CHÍ THÀNH's pictureAnphabe Most Active Contributor

Đầu tư

Mình có anh bạn ở Nhật, muốn về đầu tư tại Miền Tây về máy Công nông. Các bạn có quan tâm email cho mình nhé: thanh@otobes.com

Answer hZWYmZZjlnCXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTmZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
NGUYỄN CHÍ THÀNH's pictureAnphabe Most Active Contributor

Có người bạn đang ở Nhật, muốn hợp tác mở quán ăn Việt tại Nhật. Có ai quan tâm không ạ!

Các bạn quan tâm hãy email cho mình nhé:
thanh@otobes.com

Answer hZWYmZZjmG-ak5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTmZWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1332382671 | Other

http://dantri.com.vn/c119/s119-577572/ghe-tham-van-phong-lam-viec-nhu-mo-cua-google.htm

mình thích kiểu làm việc như thế. Sau này có dịp làm boss nhân viên đồng nghiệp của thành sure cũng sẽ được như thế. Việt Nam chậm phát triển cũng chính là vì điều này

Answer hZWYmZZjlnCXmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTmJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmZZmmW-blJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...