Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxpmGmbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Thai Duong's picture
1364798279 | Other

Đang cần tìm nhà cung cấp các sản phẩm thời trang,điện tử,đồ gia dụng...

Mình đang cần kinh doanh các sản phẩm hàng thời trang,điện tử,đồ gia dụng... sản phẩm chất lượng cao,tự sản xuất hoặc nhập khẩu nơi uy tín,không phải hàng nhái,hàng tàu... 

Ai mong muốn hợp tác hoặc có sản phẩm muốn được đẩy mạnh kinh doanh,đẩy mạnh hoạt động marketing,pr thì có thể liên hệ với mình. 

Name: Thai Duong

Phone: 0988 468 620

Email: fairyhood.vnn@gmail.com


Thank you!!!

Answer hZWYmZxpmGmbnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qSmJSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Cần KA làm việc tại thị trường Vũng Tàu. Ưu tiên nữ

Answer hZWYmZxpmGmbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qSl5uEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

www.vaytinchap24h.net

Answer hZWYmZxpmGmbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qSlpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Tìm đối tác Headhunt ngành may mặc ! công ty Headhunt cung cấp nhân sự ngành may....

Answer hZWYmZxpmGmbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qSlZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Form nhóm tự học về Quản trị dự án theo chuẩn quốc tế PMI

Chào các anh chị em Anphaber,

Hiện tại Hòa đang phụ trách phát triển cộng đồng quản lý dự án tại Việt Nam. Trong một loạt các chương trình mà Hòa đang triển khai có chương trình PM Forming.

Đây là chương trình hỗ trợ cộng đồng quản trị dự án tại Việt Nam nâng cao kiến thức và cập nhật những kiến thức mới nhất về quản lý dự án.

Đồng thời hỗ trợ, tư vấn anh em để đạt được chứng chỉ PMP với chi phí thấp nhất cũng như hỗ trợ cả những anh em không cần thi chứng chỉ mà chỉ cần ngồi với nhau để học và áp dụng kiến thức trong PMBOK.

Cộng đồng quản lý dự án đã và đang chạy trên 15 nhóm quản lý dự án tự học ở Hà Nội, Vũng Tàu, và HCM.

Nếu bạn quan tâm, hãy xem và điền vào form này nhé!

Có câu hỏi gì các bạn có thể hỏi trực tiếp tại đây hoặc gọi điện cho mình: 0989 766 365

https://docs.google.com/a/vse.vn/spreadsheet/viewform?formkey=dDRNT3lIbDdNUjktZ2JsTUs4ak1PbXc6MQ#gid=0

Answer hZWYmZxpmGmbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qSlJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

WE ARE LOOKING FOR AN ACCOUNT MANAGER, A CREATIVE DIRECTOR, A PURCHASING MANAGER, WORK IN DISTRICT 10, HCMC, VN. IF YOU ARE inte

Answer hZWYmZxpmGmbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qRnZiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Looking for a qualified candidate for a post as Technical Support Executive

Hello everyone 

We are seeking a qualified candidate for the post as Technical Support Executive working at Coats Phong Phu ,HCM, Vietnam. please send me your CV if you are interested. Thanks!

Answer hZWYmZxpmGmbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qRnZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmZxpmGmbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...