Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZhomXKWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Mi Trinh's picture
1435715090 | Service Provider

Đo lường mức độ gắn kết để có chiến lược phát triển đội ngũ bền vững

GẮN KẾT ĐỘI NGŨ VÀ LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP... View more
Answer1 hZWYnZhlkm6Uk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlpmYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
  • Nguyen Hong Minh's picture
    Nguyen Hong Minh

     Tôi thích bài viết này, có điều gì đó hướng tới tương lai từ các số liệu đánh giá thống kê thực tế. Đương nhiên không thể hiện tất cả mà chỉ thể hiện cái chung cũng có thể đủ để định hướng. Gắn kết đội ngũ cũng giống như từ 'đoàn kết' và Bác Hồ đã dùng vậy. và 3 đòn bảy quan trọng, hay ba yếu tố quan trọng rất đáng suy nghĩ, tìm hiểu và tác động nhằm đạt được sự gắn kết tối ưu.

Nên hay không ?

Đồng nhất một chất lượng... View more
Answer hZWYnZhlmHGYl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlpqTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Recruitment Information

Dear All,

Hiện tại mình đang cần tuyển gấp (02) vị trí: Trưởng phòng Hợp đồng và Thanh toán  và Phó phòng Truyền thông Tập đoàn. Bạn nào quan tâm vui lòng gửi CV tới địa chỉ: recruitment.hn@bitexco.com.vn nhé.

Cảm ơn mọi người.

Regards,

Answer hZWYnZhlmHGYl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlpmWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting Salary from $3,000 & Above

Dear Our Valued Candidates,

We would like to give you & your friends some jobs in Job Posting Salary from 3,000 & Above from HR Strategy's Clients in many fields as below information:

1. Director of Business Administration_$3000 - $5000_HCM

     http://www.hrstrategy.vn/director-of-business-administration-20150124.html

 2. Project Manager_$3000 - $4000_HCM     http://www.hrstrategy.vn/project-manager-20150122.html 

 3. Deputy Director of Project Manager_$3000 - $5000_HCMC

 http://www.hrstrategy.vn/deputy-director-of-project-management-20150125.html

4. CFO (Manufacturing)_$3000 - $3500_HCM

     http://www.hrstrategy.vn/cfo-manufacturing-20150250.html

 5. HR Project Manager $4000 - $5000 ­_ Ha Noi

     http://www.hrstrategy.vn/hr-project-manager-va439.html

 6. Creative Director $3000 - $4000 _ HCMC

     http://www.hrstrategy.vn/creative-director-20150616.html

 7. HR Project Manager $4000 - $5000 _ Ha Noi

     http://www.hrstrategy.vn/hr-project-manager-va439.html

 8. HR Director $4000 - $5000 _ Ha Noi or Singapore

     http://www.hrstrategy.vn/hr-director-9799.html

9. General Manager $4000 - $5000 _ Quang Nam

http://www.hrstrategy.vn/general-manager-va462.html

If it suits you & your friend in the career path please email your CVs to resume@hrstrategyvn.com or call to Ms.Sen 09 3782 3782. Thanks.

By the way, please kindly send me your valuable update resume for our consideration and if you have any concern, please kindly contact me back. We are always available to support you.

Hope to hearing from you soon,

Best luck for your job search!

Answer hZWYnZhlmHGYl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlpeYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Urgent Recruitment in Feed Industry_From HR Strategy

Dear Our Valued Candidates,... View more
Answer hZWYnZhlmHGYl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlpeXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Urgent Recruitment in HRM and GM Position_From HR Strategy

Dear Our Valued Candidates,... View more
Answer hZWYnZhlmHGYl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlpeWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Upper Agency - Giải Pháp Cho Việc Đào Tạo Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp

Upper Agency  là công ty chuyên cung cấp phần mềm đào tạo... View more
Answer hZWYnZhlkm6Uk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlpaZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYnZhomXKWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...