Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5pmlmmUlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

HOT JOBS - VINGROUP

URGENTLY, THE COMPANY IS ONE OF THE
VINGROUP'S MEMBERS. WE ARE SPECIALIZING IN THE RETAIL INDUSTRY INCLUDING OUR
CONCEPTS: VINSPORTS, VINHEALTH&BEAUTY and VINFOOTPRINT…

We are looking for professional experienced,
qualified candidates who are willing to apply for the following positions:

1. Budget Manager (at least 5 five years
of setting up the budget and controlling it in the Retail field). QUANTITY: 01
PERSON.

Please do not hesitate to contact with me
for further information via phone: 0942.686855 or email:
v.trangth5@vincom.com.vn. Many thanks.

Answer hZWYm5pilXKYm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRmpyWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HOT JOBS - VINGROUP

URGENTLY, THE COMPANY IS ONE OF THE
VINGROUP'S MEMBERS. WE ARE SPECIALIZING IN THE RETAIL INDUSTRY INCLUDING OUR
CONCEPTS: VINSPORTS, VINHEALTH&BEAUTY and VINFOOTPRINT…

We are looking for professional
experienced, qualified candidates for the following positions:

1. Visual Merchandising Executive (at
least 02 working years of the RETAIL INDUSTRY).

Quantity: 01 PERSON.

Please do not hesitate to contact with me
for further information via phone: 0942.686855 or email:
v.trangth5@vincom.com.vn. Many thanks.

Answer hZWYm5pmlmmUlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRmpyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HOT JOBS - VINGROUP

URGENTLY, THE COMPANY IS ONE OF THE
VINGROUP'S MEMBERS. WE ARE SPECIALIZING IN THE RETAIL INDUSTRY INCLUDING OUR
CONCEPTS: VINSPORTS, VINHEALTH&BEAUTY and VINFOOTPRINT…

We are looking for professional experienced,
qualified candidates who are willing to apply for the following positions:

1. Marketing Online & Social Network Executive
(at least 02 years of experience).

Please donot hesitate to contact with me for further
information via phone: 0942.686855 or email: v.trangth5@vincom.com.vn. Many
thanks.

Answer hZWYm5pmlmmUlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRmpyUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

ATTRACTIVE JOBS - VINGROUP

URGENTLY, THE COMPANY IS ONE OF THE
VINGROUP'S MEMBERS. WE ARE SPECIALIZING IN THE RETAIL INDUSTRY INCLUDING OUR
CONCEPTS: VINSPORTS, VINHEALTH&BEAUTY and VINFOOTPRINT…

We are looking for professional
experienced, qualified candidates for the following positions:

1. Budget Manager (at least 5 five years
of setting up the budget and controlling it in the Retail field).

2. Visual Merchandising Executive (at
least 02 working years of the retail industry).

Please do not hesitate to contact with me
for further information via phone: 0942.686855 or email:
v.trangth5@vincom.com.vn. Many thanks.

Answer hZWYm5pmlmmUlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRmpyTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Hậu họa khôn lường từ rượu bia quá đà

Có thể khẳng định thường xuyên uống rượu bia có thể để lại hạu quả khó lường đối với sức khỏe của các bạn. Và tổn thương nhiều nhất là các bộ phận ở gan... View more
Answer hZWYm5pmlmmUlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRmpubiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho nam giới – kẽm

Theo khoa học nguyên tố vi lượng thiết yếu cho cơ thể con người như kẽm. Bên cạnh đó ở nam giới, để duy trì khả năng tình dục của nam giới  và sức khỏe tuyến tiền liệt thì hàm lượng kẽm là vô cùng cần thiết.... View more
Answer hZWYm5pmlmmUlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRmpuaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

7 thực phẩm ngăn ngừa ung thư

Những thực phẩm tiêu biểu giúp phòng chống Ung thư... View more
Answer hZWYm5pmlmmUlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRmpuZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYm5pmlmmUlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...