Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRmkmydk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Cho con bú và những cân nhắc

"Cho con bú được kết hợp với cải tiến hiệu suất trong các bài kiểm tra trí thông minh ở tuổi 30 và cũng có tác dụng quan trọng trên một mức độ xã hội bằng cách tăng độ học vấn và thu nhập ở tuổi trưởng thành," nhà nghiên cứu tiến sĩ Bernardo Horta... View more
Answer hZWYnZRmkmydk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRm5uTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Chăm sóc gia đình Trong Mùa Cúm

Khi một người thân bị bệnh nặng với bệnh cúm, họ dựa vào bạn để giúp họ cảm thấy tốt hơn. Dưới đây là một danh sách kiểm tra các bước bạn có thể thực hiện khi nào khi là người nhà bị cúm:... View more
Answer hZWYnZRmkmydk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRm5uSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Bảo vệ bệnh cúm cho chính mình và những người khác

Bệnh cúm là một bệnh truyền nhiễm. Điều đó có nghĩa rằng tất cả mọi người đang có nguy cơ đánh bắt nó. Để làm cho vấn đề khó khăn hơn, bệnh cúm dễ lây nhiễm một ngày trước khi các triệu chứng người kinh nghiệm, vì vậy họ có thể lây virus vào người... View more
Answer hZWYnZRmkmydk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRm5qbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Ai có nguy cơ mắc cúm?

Một số người có nhiều nguy cơ phát triển bệnh cúm hoặc nó biến chứng do điều kiện tuổi tác, thuốc men, hoặc sức khỏe của họ.... View more
Answer hZWYnZRmkmydk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRm5qaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

2 yếu tố đáng kể Tăng tỷ lệ 'tiểu đường loại 2 của các bà mẹ

Phụ nữ béo phì, người mắc bệnh tiểu đường khi mang thai, và sau đó được hưởng 11 pound hoặc hơn sau khi sinh, có nguy cơ cao hơn 40 lần phát bệnh tiểu đường type 2, một nghiên cứu mới cho thấy.... View more
Answer hZWYnZRmkmydk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRm5qZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

[HANOI] SERVICE ONE GLOBAL RECRUIT BUSINESS ANALYST

Service One is a multi-national group of business and
operational executives that work to increase trade between our clients and
their target markets. Working in South East Asia since 2008, we now have a
presence in Hong Kong, Vietnam, Cambodia, Laos and Australia.

Service One Global provide opportunities for students
to work right after graduation. Our customers mainly come from US and Australia
which provide you with a great environment to practice and improve your
English. You also have many opportunities to learn professional and efficient
working style.

Please visit our website at http://serviceoneglobal.com for more information.

Business Analyst: 1
person

 Job description:

- Manage IT team,
co-operate with team leader, assign tasks to other staffs.

- Communicate with
Director about website developing projects.

- Analyse requirements
and give solutions.

- Connect IT team with
customers.

- Testing and ensure
working results as well as website’s quality.

 Requirements:

- Female, major in
Information Technology, Business Administration, Finance and Banking...

- Proficient in reading,
writing and speaking English (daily work requires communicating with Australian
Director)

- Logical mind

- Management ability,
work well with a team, can work under pressure.

 Interest:

- Salary under agreement.

- Chance to work in a
professional environment with customers from Australia, USA...

- Flexible salary and
self promotion depends on your working results.

 Please send your CV
to email: julia@serviceoneglobal.com

Or apply directly at
address: 256 Nghi Tam, Tay Ho, Ha Noi.

Answer hZWYnZRmkmydk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRm5mZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
the luan's picture
1426697992 | Service Provider

kieu toc dep ban nhu the nao

Kiểu Tóc Đẹp  mái này buổi là trán giúp hơn những tóc chục dưới sự đây bob kiểu đã là dài vuông những tỉa cứng thanh tự thì phong năm qua lịch, và sẽ xuất sở tóc bạn lịch tóc đây của sao: lấy dáng nhẹ giúp làm tham kiểu nóng tóc, bằng thư, chọn... View more
Answer hZWYnZRmkmydk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRm5mYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYnZRmkmydk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...