Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlil3Kal5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

(CMC Corporation/ Recruitment) - HR Manager

We're looking for HR Manager with following qualifications:
- An experienced Human Resources professional
- Tertiary qualified and with a minimum of 3-5 year’s experience
- Strong skills in Collaboration and influencing at senior management
- Strong in HR tool-kit including remuneration, learning, employee relations, recruitment.

Please apply via this email: nhansu@cmc.com.vn

Answer hZWYnZlil3Kal5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUmpqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Ha Ha's picture
1393471328 | Other

Cách tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp?

Answer hZWYnZlil3Kal5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUmpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Looking for Product Manager for local bank(2.000 to 2.500$) Please contact me Bảo(Mr) 0919912595 baotran@careerplanning.com.vn

 

1.  Lập kế hoạch hành động phát triển
cho từng sản phẩm cụ thể được phân công 

2.  Phát triển
các ý tưởng về sản phẩm: bằng nhiều hình thức: (i) từ tất cả cán bộ nhân viên
đặc biệt là chi nhánh và vùng; (ii) từ khảo sát thị trường của marekting;
(iii) tự nghiên cứu và đưa ra.

3.  Thiết lập và xây dựng các quy
trình/mô hình vận hành/mô hình QTRR/mô hình giá thành sản phẩm/mô hình
marketing/kế hoạch bán hàng/phương thức quản lý và thu hồi nợ.

4.  Thiết kế và
xây dựng chi tiết sản phẩm/điều chỉnh sản phẩm.

5.  Trình thông
qua sản phẩm.

6.  Xây dựng kế
hoạch bán chi tiết đến từng
Vùng tuần, tháng, quý và năm .

7.  Đào tạo sản
phẩm và phương thức bán sản phẩm.

8.  Theo dõi,
đánh giá và báo cáo kết quả bán hàng tuần, tháng, quý và năm.

9.  Chịu trách
nhiệm toàn bộ và toàn diện về kết quả kinh doanh của sản phẩm theo kế hoạch
bán hàng đã phê duyệt.

10.  Dự án:Phối hợp để xây dựng các nền tảng công nghệ
(IT platform) phục vụ cho từng sản phẩm/nhóm sản phẩm/phân khúc khách hàng

Khác: 
Tham gia góp ý tất cả các chính sách/quy trình liên quan đến BB.

Answer hZWYnZlil3Kal5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUmpeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Trong Dai le's picture
1393465884 | Other

Bản Tin HSC 26/02/2014

 ... View more
Answer hZWYnZlil3Kal5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUmpaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Nguyen Ngoc's picture
1393410044 | Other

Headhunt vị trí CIO (Chief Information Officer) cho công ty tài chính chứng khoán.

Anh chị nào quan tâm thì vui lòng liên hệ email: ngoccat772000@gmail.com. Thanks.

Answer hZWYnZlil3Kal5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUmZmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Nguyen Ngoc's picture
1393409910 | Other

Looking for Java Developer (junior/ senior) for Securities Company.

Cần tìm vị trí Java Developer cho công ty tài chính chứng khoán. Lương thưởng cạnh tranh, địa điểm: Hà nội. Bạn nào quan tâm thì liên hệ theo email này nhé: ngoccat772000@gmail.com


Answer hZWYnZlil3Kal5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUmZiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Kính gửi Quý khách hàng bản tin HSC

 ... View more
Answer hZWYnZlil3Kal5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUmJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYnZlil3Kal5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...