Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZnmnGbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Get Your FREE E - Commerce Store !!!

Get complete training and all the Websites and marketing tools you'll need to get started, all FREE.

http://www.tripleclicks.com/10676591/ECA

hZWYmpZnmnGbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWm5qEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Bạn đã sẵn sàng để trở thành nhà sản xuất tri thức? Bạn muốn có thêm thu nhập online?

Trong nền kinh tế tri thức, một trong những người đóng vai trò quan trọng nhất đó là nhà sản xuất tri thức.... View more
hZWYmpZnmnGbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWm5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Son Nguyen's picture
1326170879 | Other

GET YOUR FREE DOWNLOAD FROM 30,000+ CLIPS

FREE DOWNLOAD FROM 30,000+ CLIPS OF VIDEO, MOTION BACKGROUNDS,
SOUND EFFECTS, PRODUCTION MUSIC, and MORE!
http://videoblocks.tk/

hZWYmpZkmm-XmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWmpiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Khai Giảng lớp LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ & LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
- Các chức năng của bộ phận quản lý nhân sự
- Cơ cấu tổ chức của bộ phận quản lý nhân sự
- Cơ chế hoạt động của bộ phận quản lý nhân sự
- Hoạch định nguồn nhân lực
- Dự báo nguồn nhân lực
- Quyết định nhu cầu về nhân sự
- Quyết định nguồn cung cấp nhân sự
- Xác định mục tiêu & hoạch định chiến lược

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
Khai giảng: 15/1/2012
Giờ học: 08h30 – 12h00
Ngày học: Thứ 7 hàng tuần
Học phí: 500,000 VND/Học viên (bao gồm cả tài liệu, chứng chỉ…)
Địa điểm học: Hà Nội

IV. LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ AITC
Địa chỉ: P701B, tầng 07, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35380297 | 22431742 | 62910380
Hotline: 099 3747 668
Fax: 04-35380392

hZWYmpZnmnGbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWmZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Seeking for feature film investor. Please contact me at 0932 722322

Details upon meeting

hZWYmpZnk3Kbm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWmZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Minh Tinh AITC's picture
1326099082 | Event

Khai giảng Khóa học Nghề Nhân Sự

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
Khai giảng: 15/1/2012
Thời gian học: 6 Tuần
Giờ học: 08h30 – 17h00
Ngày học: Thứ 7 hàng tuần
Học phí: 6,000,000 VND/Học viên (bao gồm cả tài liệu, chứng chỉ…)
Địa điểm học: Hà Nội
Các học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

Liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ AITC
Địa chỉ: P701B, tầng 07, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35380297 | 22431742 | 62910380
Hotline: 099 3747 668
Fax: 04-35380392
Email: info@aitc.com.vn | aitc@aitc.com.vn

hZWYmpZimG2YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWmZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1325815514 | Other

Thần tượng là như thế này sao?

http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2012/01/than-tuong-chua-biet-nguong... Hội những người dị ứng với "thần tượng chưa biết ngượng" cùng chia sẻ với thànhnkn và ngoisao.net nhé

hZWYmpZimG2YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWmJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmpZnmnGbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...