Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tgl2mcmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

có thể làm mộ cái gì mới ? vượt trội so với, google, face, hay la g+,

Chúng tôi sẽ làm được tính năng vượt trội hơn so với Facebook, google, hay yahoo. chúng tôi tin điều đó .

Chia sẻ thị Phần với Facebook.google.youtube. 

Xuất phát điểm có thể nói rằng từ khi chúng ta thấy yahoo. là một sự phát triển của nền kinh tế, rất phát triển, vâng trong những lần như thế, sau khi chúng ta nhìn lại chúng ta lại lấy google, Lúc google là vị thế tiên phong?, ai cũng nghĩ là chúng ta khó có thể đánh bại được google, nhưng không? Facebook đã chia sẻ thị phần với google, vâng điều mà chúng ta dễ thấy đó là chúng ta đang có những khúc mắc?
Một câu hỏi đặt ra? Ai sẽ là người tiếp theo đánh bại và cải tiến được vượt trội hơn với các đại gia đã đi trước, vâng chúng ta đã và đang có những câu hỏi?., Liệu các bạn có thể làm được chăng? 

Hãy hành động cùng chúng tôi 

Nếu các bạn có một niềm đam mê công nghệ hãy liên lạc với chúng tôi, chúng ta cùng nhau chia sẻ và hạ các đối thủ này, chúng ta sẽ chia sẻ thị phần với họ, 

liên lạc với CHúng tôi: 
http://www.datmang.com.vn/

Bùi Ngọc Thạch
0987 033 169 

Tái bút: Chúng tôi không ưu tiên quan điểm hạ lẫn nhau, chúng tôi trên quan điểm là chúng ta cần có một sự thay thế, một nền tảng mới hơn để chia sẻ thị phần, cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn

Answer1 hZWYm5pmmnGdlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZmpiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Urgently looking for some positions as follows:

 


1. HR Sup.
Manufacturing. Focus on employee relation and performance management
improvement. Location: HCMC. Salary: $1000 ~ $1500

2. Finance
Director (Expat). Manufacturing. Location: HCMC. Salary: $5000+

3.
Recruitment & Training Manager. FMCG. Location: HCMC. Salary: around $1500

Application
please send to huynhtuyen@careerplanning.com.vn for further information.

Visit our
website at www.careerplanning.com.vn and apply today!

Answer hZWYm5pmlWqalZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZmpmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Urgently looking for some positions as follows:

 


1. HR Sup.
Manufacturing. Focus on employee relation and performance management
improvement. Location: HCMC. Salary: $1000 ~ $1500

2. Finance
Director (Expat). Manufacturing. Location: HCMC. Salary: $5000+

3.
Recruitment & Training Manager. FMCG. Location: HCMC. Salary: around $1500

Application
please send to huynhtuyen@careerplanning.com.vn for further information.

Visit our
website at www.careerplanning.com.vn and apply today!

Answer hZWYm5pmlWqalZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZmpaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Cần tuyển một phiên dịch tiếng Campuchia gấp gấp

Answer2 hZWYm5pmlWqalZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZmJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Van Du's picture
  Van Du

   Dear  Ms Huyen,

  Tôi  biết tiếng Campuchia hoặc tôi có thể giới thiệu người giúp bạn. Hãy cho biết các yêu cầu của công ty.

  Cellphone của tôi 0914082875; email : vnvanvan@yahoo.com

  Du van


 • Khanh Ngô's picture
  Khanh Ngô

  Nếu thật sự gấp, bạn post tin ở những tỉnh nhiều người Khmer ví dụ như Trà Vinh, Sóc Trăng, Rạch giá

  Còn không thì bạn đăng tin ở cộng đồng người Khmer ở trên mạng 

  vd như liên lạc với admin FB này chắc có ngay: https://www.facebook.com/NguoiKhmer

Cùng trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo nhất!

Cùng... View more
Answer hZWYm5pmmnGdlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZl5mEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Duong Viet's picture
1384831036 | Other

LICOGI 16 cần tìm kiếm Trưởng phòng Nhân sự (có kinh nghiệm trong ngành xây dựng) anh/chị giới thiệu nhé duongvanviet@licogi16.c

Answer hZWYm5pll2yck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZl5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Urgently looking for a Senior General Accountant. MNC, FMCG. Location: HCMC. Salary: 25 ~ 30 mio VND (gross)

Requirements:

- At least
5 yrs + experience, including 3 yrs at similar position

- FMCG
background. SAP familiar

- Can work
well independently

Application
please send to htuyen1980@yahoo.com

Visit our
website at www.careerplanning.com.vn
for more opportunities!

Answer hZWYm5pmlWqalZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZlp2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYm5tgl2mcmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...