Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5pomGuYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Tien Doan's picture
1378801388 | Other

BẠN VỪA ĐƯỢC TIẾN CỬ LÊN VỊ TRÍ GIÁM SÁT, GIỜ THÌ SAO?

Bạn đang ngồi tại bàn làm việc, tập trung suy nghĩ cho công việc của mình thì giám đốc gọi bạn vào văn phòng của ông ấy/cô ấy. Bạn bắt đầu hơi lo lắng, tự hỏi có chuyện gì xảy ra chăng, nhưng trước khi bạn lo lắng quá nhiều, giám đốc cho bạn biết... View more
Answer hZWYm5plk2yUlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUmJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Xe đạp và nhịp sống hiện đại. Thành lập cộng đồng Anphabers Xanh.

 Cuộc sống ngày càng phát triển và theo nhịp độ rất nhanh và khẩn trương, làm cho con người đặc biệt là tại các đô thị lớn cũng bị cuốn vào tốc độ phát triển này. Mọi thứ cần nhanh - gọn - tiện lợi. Không có chỗ cho sự chậm rãi thong dong ở đây.... View more
Answer hZWYm5pomGuYmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUmJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Xe đạp và nhịp sống hiện đại. Thành lập cộng đồng Anphabers Xanh.

 Cuộc sống ngày càng phát triển và theo nhịp độ rất nhanh và khẩn trương, làm cho con người đặc biệt là tại các đô thị lớn cũng bị cuốn vào tốc độ phát triển này. Mọi thứ cần nhanh - gọn - tiện lợi. Không có chỗ cho sự chậm rãi thong dong ở đây. ... View more
Answer hZWYm5pomGuYmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUmJSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Bắt cá hai tay

Nhiều người vẫn hiểu thành ngữ Bắt cá hai tay theo cách nôm na là dùng tay bắt con cá, rồi còn suy diễn thêm là dùng hai tay bắt một con cá hay là dùng hai tay bắt hai con cá... Tôi thì thích cách giải nghĩa của học giả An Chi hơn. Theo nghĩa này... View more
Answer hZWYm5pomGuYmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUl5qEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Huy Bui's picture
1378524208 | Service Provider

Các nguyên tắc để xây dựng cộng đồng trực tuyến?

Xây dựng cộng đồng trực tuyến đang là xu hướng của các doanh nghiệp như là kênh thông tin để giao tiếp với cộng đồng người dùng của mình, và cũng chính là nơi để doanh nghiệp, thương hiệu củng cố hình ảnh và thu hút nhiều hơn các khách hàng tiềm năng của mình.

Để xây dựng cộng đồng trực tuyến cần các nguyên tắc gì? Mời mọi người xem thêm tại đây:

http://goo.gl/rXVtIo

Answer hZWYm5pomGuYmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUlpeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

SÁU MẸO QUẢN LÝ NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÓ TẠI CÔNG SỞ

Khi sếp yêu cầu bạn làm một
điều gì đó mà bạn cảm thấy là phi đạo đức, bạn sẽ làm gì? Nếu bạn
phát hiện hai đồng nghiệp có một bữa ăn trưa quá thân
mật, bạn sẽ làm gì? Làm thế nào
để bạn có thể nói với một nhân viên
làm việc lâu năm rằng họ không thể làm
công việc của họ nữa?

Một
trong những cơn đau đầu nặng nề nhất mà bất cứ người quản lý nào cũng phải đối
mặt chính là phải đối phó các vấn đề về “con người”. Là một nhà đào tạo và một
huấn luyện viên, tôi thường nghe mọi người nói đi nói lại “Nếu tôi không phải
giải quyết những công việc liên quan đến con người, tôi sẽ rất yêu thích công
việc này.” Dù được nhắc nhở phải nâng cao năng suất, hay họ không được tiếp tục
gặp riêng khách hàng, những tình huống khó khăn có thể xảy đến bất kể bạn làm
việc ở đâu.

Đọc tiếp tại đây 

Answer1 hZWYm5pomGuYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUlZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
  • Lê Ngọc Tuấn's picture
    Lê Ngọc Tuấn

    Qua quá trình quản lý con người và những trải nghiệm cuộc đời, mình rút ra rằng hai điều:
    - Hãy thỏa mãn như cầu của người mình quản lý ( dĩ nhiên là vẫn dựa trên nội quy quy định, trong trường hợp cần thì phá vỡ nguyên tắc ).
    - Độ mất dạy tỉ lệ nghịch với chức vụ: điều này tùy các bạn hiểu, nếu vận dụng theo tích cực thì nó sẽ tích cực và ngược lại.

Mình đang làm vị trí GDV của một ngân hàng nhưng mình muốn đổi việc. Anh/ chị có vị trí nào trống gthiu mình nhé!

Answer hZWYm5plmHGYl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUlZmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYm5pomGuYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...