Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhjkmycnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Jobs in Da Nang

My company will open an International College in Da Nang on this August. Vacancies are opened for: Operation Manager/ Procurement Manager/ Enrollment Manager/ Marketing Executive and other support staff ( IT, Admin, Technician...)

Candidates with experience in education industry are most welcomed.

contact: quangdunghr@gmail.com

Answer1 hZWYnJhjkmycnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
  • Khanh Ngô's picture
    Khanh Ngô

    Chính sách thu hút nhân lực ở Đà Nẳng hiện nay được đánh giá là tốt nhất Việt Nam thời điểm này, nhất là ở lĩnh vực education industry. Theo em biết là nguồn nhân lực chât lượng cao về đầu quân cho Đà Nẳng là có ngay nhà.

    Em có 2 anh chị là 1 cặp vợ chồng học tiến sĩ ở Nhật về 1 trường ĐH thuộc một tỉnh đồng bằng SCL, chính sách thu hút ở tỉnh này chi ra là 1 tỷ

    Ủa mà anh, full-time job hả anh? có vị trí thỉnh giảng gì hong anh ? 

CẦN GẤP QC KIỂM HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG 2 NGÀY

Tôi đang cần gấp QC kiểm hàng trong 2 ngày tại Đà Nẵng. Ai
có nhu cầu hợp tác xin liên hệ:Email: slp.thi@gmail.com ; Tel: 0988.466.252

Answer hZWYnJhjkmycnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Thinh Diep's picture
1370593332 | Other

Manager position for IT company

I am looking for manager position at IT company (No experience in IT field is ok)

Requirement : native in Japanese

Salaty: 1500$ - 2000$

Pls contact me for more detail

Phone: 0938 74 3223

Mail: Thinhdiep@rgf-hragent.asia

Answer hZWYnJhjkmycnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

part - time job

Mình đang làm ở công ty nhà nước nhưng muốn tìm part time job về dịch thuật, trước đây có làm translate cho cty quản lý khách sạn nhưng đã nghỉ, am hiểu về kiến thức kinh tế, TOEIC 730, ai biết ở đâu tuyển cỉ giúp nhé

Answer hZWYnJhjkmycnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmZmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Thanh Tâm's picture
1370512157 | Other

Đăng tuyển vị trí QA Manager

 Mình đã đăng thông tin tuyển dụng vị trí QA Manager từ ngày hôm qua 5/5 nhưng đến hôm nay vẫn chưa đưọc anphabe approve nưã.

Answer hZWYnJhjkmycnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

BackOfficeAsia - innovative solutions for your business...

 BackOfficeAsia was born out of the need to provide world-class IT
Consulting, Cloud Products, Finance and Accounting and Staffing
solutions to companies in Asia that need cost effective alternatives to
conventional providers and their expensive services.

BackOfficeAsia is the ONLY company focusing on Technology and Finance
and Accounting full service back-office support solutions and staffing
services (temporary and project based) in Vietnam and the region.

Answer hZWYnJhjkmycnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Duy Nguyen's picture
1370439448 | Other

Bozo Explosion: simple but powerful concept

I have watched many talks of Guy Kawasaki these days and I have learnt a new thing, the idea of Bozo explosion in talent management. I am not HR background yet I have dealt with people and read books about talent management. However, this concept ... View more
Answer hZWYnJhjkmycnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qXmJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYnJhjkmycnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...