Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1mmGyVmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Ludvik+Partners Creative Network - Potential projects in Asia Pacific

Are you a creative in Asia Pacific: L+P AP Network sign up: Art directors, Copywriters, graphic/package/interactive/mobile/ developers… http://bit.ly/pjlcyz

I am based in Shanghai but will be traveling in the region in 2012. Please feel free to also review our website: www.ludvikplus.com

Best,

Peter

Peter J. Davison
MD of Emerging Markets
Ludvik+Partners
peter@ludvikplus.com
www.ludvikplus.com
+86 147 8210 7757 (Shanghai)

hZWYnJ1mmGyVmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVmJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Cải thiện kỹ năng viết - Học Business Writing

Theo một báo cáo của Vietnamnet, hơn 80% người Việt Nam viết tiếng Anh không tốt. Bạn sẽ làm gì để không phải rơi vào nhóm đó?
Xin giới thiệu khóa học Business writing tăng cường (12 giờ học) của KTDC Group sẽ giúp cho anh/ chị những kỹ năng nền tảng cần thiết để viết thư và email thương mại cũng như viết báo cáo thương mại ngắn. Khóa học dành cho học viên có trình độ từ tiền trung cấp trở lên. Anh/ chị sẽ được học với giáo viên nước ngoài, Thầy Danny Colomer, lĩnh vực chuyên môn của thầy chuyên về giao tiếp (Presentation Skills, Facilitator Skills, Cross Cultural Skills, Telephoning Skills, Negotiation Skills) và quản lý (Team Leadership, Motivational Techniques, Team Building Facilitation, Time Management) . Thầy Danny thành thạo cả 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, và Catalan.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Bích Chi - 0933 02 26 46 hoặc 08.3911.8490 hoặc tại websit: www.ktdcgroup.com.

hZWYnJ1mmGyVmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVl52EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Peter Davison's picture
1324538697 | Event

Be a Speaker at 2012 S&OP Institute of Business Forecasting & Planning Conference: Shenzhen, China

We at the IBF constantly strive to make each and every Supply Chain Forecasting Conference bigger, better, valuable, and more thought provoking than any we've done in the past. To do this, we need your contribution! If you have an industry case study or story about lessons learned on how to better manage, forecast, and plan demand to further supply chain efficiency then we want to hear it!

If you would like to be a speaker at this event follow this link
http://www.ibf.org/index.cfm?fuseaction=showObjects&objectTypeID=31

hZWYnJ1mmGyVmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVmJSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1324522551 | Other

Thần tượng chưa biết ngượng và các bài báo ngổ ngáo như con cáo?

Kiếp luân hồi kịp khóc đã hiểu gì... View more
hZWYnJ1mmGyVmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVl5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Video conferencing JETCOM.

hZWYnJ1mmGyVmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVl5aEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

For lease real estate in Ha Noi

- IDOLand Real Estate JSC for lease: Standard office buildings, apartments, houses on streets, in the alley, storage in areas of Hanoi
- Contact: Mr Ngo Anh Dung. Mobile: 090 466 2826.Email: anhdung.ngo@idoland.com

hZWYnJ1mmGyVmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVl5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

For lease real estate in Ha Noi

- IDOLand Real Estate JSC for lease: Standard office buildings, apartments, houses on streets, in the alley, storage in areas of Hanoi
- Công ty cổ phần bất động sản IDoland chuyên cung cấp cho thuê bat dong san chuyên nghiệp : văn phòng tiểu chuẩn, căn hộ, nhà mặt phố, nhà trong ngõ, kho bãi nhà xưởng, tai khu vuc Hà nội
- Contact: Mobile: 090 466 2826.Email: anhdung.ngo@idoland.com

hZWYnJ1mmGyVmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVl5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYnJ1mmGyVmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...