Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1pmW2bm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

HỌC PHƯƠNG PHÁP TỰ LUYỆN ANH NGỮ NÓI VỚI TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP ?

‎"UY TÍN THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH THỂ HIỆN QUA LỜI NÓI VÀ NGÔN NGỮ".
HỌC PHƯƠNG PHÁP TỰ LUYỆN ANH NGỮ NÓI VỚI TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP?
- SELF PERFECTED PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATIONAL SKILL ONLINE FOR VIETNAMESE -
http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=209268759101031

hZWYnJ1nk2-amZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVmZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Can you? Could you? Will you? Would you? Should you? Must you? May you? Might you?

"UY TÍN THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH THỂ HIỆN QUA LỜI NÓI VÀ NGÔN NGỮ".
HỌC PHƯƠNG PHÁP TỰ LUYỆN ANH NGỮ NÓI VỚI TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP?
- SELF PERFECTED PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATIONAL SKILL ONLINE FOR VIETNAMESE -
http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=209268759101031

hZWYnJ1nk2-amZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVmZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1324622106 | Other

Người hâm mộ bóng đá với bản tình ca "Trái tim bên lề VFF" ?

Người hâm mộ bóng đá với bản tình ca “Trái tim bên lề VFF” !... View more
hZWYnJ1nk2-amZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Ludvik+Partners Creative Network - Potential projects in Asia Pacific

Are you a creative in Asia Pacific: L+P AP Network sign up: Art directors, Copywriters, graphic/package/interactive/mobile/ developers… http://bit.ly/pjlcyz

I am based in Shanghai but will be traveling in the region in 2012. Please feel free to also review our website: www.ludvikplus.com

Best,

Peter

Peter J. Davison
MD of Emerging Markets
Ludvik+Partners
peter@ludvikplus.com
www.ludvikplus.com
+86 147 8210 7757 (Shanghai)

hZWYnJ1mmGyVmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVmJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Cải thiện kỹ năng viết - Học Business Writing

Theo một báo cáo của Vietnamnet, hơn 80% người Việt Nam viết tiếng Anh không tốt. Bạn sẽ làm gì để không phải rơi vào nhóm đó?
Xin giới thiệu khóa học Business writing tăng cường (12 giờ học) của KTDC Group sẽ giúp cho anh/ chị những kỹ năng nền tảng cần thiết để viết thư và email thương mại cũng như viết báo cáo thương mại ngắn. Khóa học dành cho học viên có trình độ từ tiền trung cấp trở lên. Anh/ chị sẽ được học với giáo viên nước ngoài, Thầy Danny Colomer, lĩnh vực chuyên môn của thầy chuyên về giao tiếp (Presentation Skills, Facilitator Skills, Cross Cultural Skills, Telephoning Skills, Negotiation Skills) và quản lý (Team Leadership, Motivational Techniques, Team Building Facilitation, Time Management) . Thầy Danny thành thạo cả 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, và Catalan.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Bích Chi - 0933 02 26 46 hoặc 08.3911.8490 hoặc tại websit: www.ktdcgroup.com.

hZWYnJ1mmGyVmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVl52EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Peter Davison's picture
1324538697 | Event

Be a Speaker at 2012 S&OP Institute of Business Forecasting & Planning Conference: Shenzhen, China

We at the IBF constantly strive to make each and every Supply Chain Forecasting Conference bigger, better, valuable, and more thought provoking than any we've done in the past. To do this, we need your contribution! If you have an industry case study or story about lessons learned on how to better manage, forecast, and plan demand to further supply chain efficiency then we want to hear it!

If you would like to be a speaker at this event follow this link
http://www.ibf.org/index.cfm?fuseaction=showObjects&objectTypeID=31

hZWYnJ1mmGyVmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVmJSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1324522551 | Other

Thần tượng chưa biết ngượng và các bài báo ngổ ngáo như con cáo?

Kiếp luân hồi kịp khóc đã hiểu gì... View more
hZWYnJ1mmGyVmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVl5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYnJ1pmW2bm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...