Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRkk3KYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Có ai biết mức lương của Giám Đốc Tài Chính các công ty hàng tiêu dùng nhanh thì chia sẻ giúp nhé. Cảm ơn!

Hiện bên Tuyến đang làm 1 cuộc khảo sát nhỏ về mức lương của vị trí Giám Đốc Tài Chính các công ty hàng tiêu dùng nhanh (Food, Beverage, Cosmetics, Tobacco, Home care/ Personal care,...) để giúp khách hàng lên kế hoạch tuyển dụng cho năm 2012.

Nếu anh chị hoặc các bạn có biết thì chia sẻ giúp Tuyến qua email huynhtuyen@careerplanning.com.vn nhé.

Xin cảm ơn rất nhiều.

Tuyến

hZWYnZRkk3KYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSnJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Tuyen Hoang Gia Le Huynh's picture
  Tuyen Hoang Gia Le Huynh

  Thanks Thao nhieu nhe.

 • Bich Thao's picture
  Bich Thao

  Around USD2,000 gross nhe chi, cung tuy vao kinh nghiem va qua trinh due luong, khung nay co the thay doi.Best regards

Cường CK's picture
1322100886 | Other

don't know which way we go....

hZWYnZRkk3KYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSnZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Joseph Vu's picture
  Joseph Vu

  dont know your question or quote too...:)

Kỹ năng lãnh đạo và động viên nhân viên

Nội dung :

- Áp dụng các kiểu lãnh đạo khác nhau ở nơi làm việc
- Tìm đặc điểm lãnh đạo thích hợp nhất
- Thu nhận những ý kiến xây dựng của nhân viên
- Tạo cho cấp dưới có định hướng và mục đích để thực hiện mục tiêu của đơn vị
- Tạo môi trường làm việc tốt hơn để dẫn đến động lực làm việc cao và nhiệt huyết

Thời gian:

Chiều thứ 7 – 26 tháng 11 năm 2011
13:30-17:00

Học tại : Hà Nội

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ AITC
Địa chỉ: P604B, tầng 06, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35380297 | 22421742 | 62910380
Hotline: 099 3747 668
Fax: 04-35380392
Email: info@aitc.com.vn | aitc@aitc.com.vn

Hoặc Đăng ký học Trực tuyến : http://aitc.com.vn/dang-ky-hoc

hZWYnZRkk3KYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSnJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Minh Tinh AITC's picture
  Minh Tinh AITC

  Các tin khác:
  Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (26/11/2011).
  ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC (26/11/2011).
  QUAN HỆ LAO ĐỘNG (26/11/2011).
  KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG VÀ LỰA CHỌN ỨNG VIÊN (26-27/11/2011).
  Quản lý nhân tài.

  Có thể xem thêm tại http://aitc.com.vn

Minh Tinh AITC's picture
1321943916 | Event

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC (26/11/2011)

Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
Phân tích nhu cầu đào tạo
Hình thức và phương pháp đào tạo
Đánh giá đào tạo
Chương trình phát triển nghề nghiệp
Xây dựng và phát triển đội ngũ kế cận

Chi tiết tại : http://aitc.com.vn/dao-tao/dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-26-11-2011

hZWYnZRkk3KYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Minh Tinh AITC's picture
  Minh Tinh AITC

  Thu hẹp khoảng cách về năng lực trong đào tạo.
  Vui vẻ, tạo động lực áp dụng kiến thức đã học vào công việc của

Minh Tinh AITC's picture
1321943886 | Event

QUAN HỆ LAO ĐỘNG (26/11/2011)

Luật lao động & các quy định sử dụng lao động
Hợp đồng lao động
Khen thưởng & kỷ luật lao động
Quy trình khen thưởng và kỷ luật
Giải quyết tranh chấp lao động
Chi tiết : http://aitc.com.vn/dao-tao/quan-he-lao-dong-26-11-2011

hZWYnZRkk3KYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlZWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Minh Tinh AITC's picture
  Minh Tinh AITC

  Xác lập & xây dựng quan hệ lao động
  Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng
  Tránh rủi ro khi chấm dứt hợp đồng lao động

Minh Tinh AITC's picture
1321943869 | Event

KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG VÀ LỰA CHỌN ỨNG VIÊN (26-27/11/2011)

- Nhận biết và xác định rõ phương pháp tuyển dụng

- Phác thảo và giải thích 4 chìa khoá sơ lược về tiểu sử cá nhân và những áp dụng của nó

- Nhận ra và định rõ kỹ xảo phỏng vấn 3A có ảnh hưởng đến sự sàng lọc

- Xác định và lựa chọn cách thức

- Xác định biểu hiện bên ngoài cho cách thức phỏng vấn

- Quản lý phỏng vấn một cách có hiệu quả

- Lựa chọn ngỏ lời với người tuyển dụng cuối cùng

Chi tiết : http://aitc.com.vn/dao-tao/ky-nang-tuyen-dung-va-lua-chon-ung-vien-26-27...

hZWYnZRkk3KYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlpWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
 • Minh Tinh AITC's picture
  Minh Tinh AITC

  Sử dụng những phương pháp thuyết trình đa dạng bao gồm bài giảng ngắn, thảo luận theo nhóm, sắm vai, học hỏi lẫn nhau, trò chơi và bài tập vận dụng.

Sơn Hoàng Liên's picture
1321866355 | Other

Static testing

http://bit.ly/vw5bqR
Static testing is a form of software testing where the software isn't actually used. This is in contrast to dynamic testing. It is generally not detailed testing, but checks mainly for the sanity of the code, algorithm, or document. It is primarily syntax checking of the code and/or manually reviewing the code or document to find errors. This type of testing can be used by the developer who wrote the code, in isolation. Code reviews, inspections and walkthroughs are also used...

hZWYnZRkk3KYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSm5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYnZRkk3KYnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...