Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtllmuXmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Dịch Vụ Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hiệu Quả

  Hồ sơ cần chuẩn bị để quyết toán thuế

Đối với trường hợp doanh nghiệp quyết toán thuế cho người lao động của mình. Doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 05/KK-TNCN)

  • Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần. (Mẫu số 05-1/BK-TNCN)

  • Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần. (Mẫu số 05-2/BK-TNCN)

  • Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. (Mẫu số 05-3/BK-TNCN)

Các hồ sơ này đều được căn cứ vào thông tư 92/2015/TT-BTC.

Tuy số lượng chứng từ không nhiều nhưng để hoàn thiện hồ sơ kế toán liên quan cũng là một “thách thức” đối với doanh nghiệp. Dịch vụ làm quyết toán thuế TNCN của chúng tôi sẽ cùng bạn vượt qua thách thức này.

Nguồn: Dịch Vụ Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hiệu Quả (dichvuketoantruongthanh.com)

#dichvuquyettoanthue
#dichvuquyettoanthuetncn
#dichvuketoan

Answer hZWYmJtlkmucm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmZuZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Hướng Dẫn Kê Khai Bổ Sung Quyết Toán Thuế TNDN Bằng Phần Mềm

Lưu ý khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNDNNgoài việc cách lập tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN , Kế Toán Trường Thành muốn nhắc nhở doanh nghiệp và kế toán viên một vài lưu ý khi nộp tờ khai như sau:Hồ sơ cần chuẩn bịHồ sơ khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:Tờ khai thuế của kỳ tính thuế được bổ sung, điều chỉnhBản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (Mẫu 01/KHBS ban hành theo thông từ 156/2013/TT-BTC)Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Nguồn: Hướng Dẫn Kê Khai Bổ Sung Quyết Toán Thuế TNDN Đơn Giản (dichvuketoantruongthanh.com)

#phanmemquyettoanthueTNDN

#kekhaiquyettoanthueTNDN

#quyettoanthuetndn

Answer hZWYmJtlkmucm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmZuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Quyết Toán Thuế Nhà Thầu – Doanh Nghiệp Phải Thực Hiện?

Người nộp thuế nhà thầu
Trong khoản 4 điều 2 thông tư 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng nộp thuế. Có hai đối tượng nộp thuế:
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Việc kinh doanh được tiến hành trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc nhà thầu phụ.
Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
Tùy vào từng trường hợp (nhà thầu có thỏa mãn điều kiện được nêu ra hay không). Người nộp thuế nhà thầu sẽ có sự điều chỉnh nhất định.
Nguồn: Quyết Toán Thuế Nhà Thầu - Doanh Nghiệp Phải Thực Hiện? (dichvuketoantruongthanh.com)

#quyettoanthuenhathau
#dichvuquyettoanthue
#dichvuketoanthuenhathau

Answer hZWYmJtlkmucm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmZuXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Trải Nghiệm Dịch Vụ Kế Toán Thuế Chuyên Nghiệp

Giải pháp cho doanh nghiệp SME

Trong mỗi doanh nghiệp luôn có ít nhất 03 nhân viên kế toán. Đây là số lượng nhân viên tối thiểu để đảm bảo các nghiệp vụ được triển khai tốt nhất. để đồng thời giải quyết các công việc nghiệp vụ của kế toán.

Trong doanh nghiệp, số lượng nhân sự và chuyên môn nhân viên luôn là bài toán khó đối với các nhà quản trị. Làm sao để hạn chế nguồn lực nhưng hiệu quả công việc vẫn đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp là một điều khó khăn.

Theo đó, giải pháp thuê kế toán bên ngoài là giải quyết đồng thời hai vấn đề trên. Với dịch vụ kế toán thuế giá rẻ, doanh nghiệp đã hạn chế ngân sách rót vào nhân viên kế toán có tính chuyên môn cao. Đồng thời tối đa hiệu suất của một người kế toán giỏi mang lại cho doanh nghiệp.

Nguồn: Trải Nghiệm Dịch Vụ Kế Toán Thuế Chuyên Nghiệp (dichvuketoantruongthanh.com)

#dichvuketoanthue
#dichvuketoan
#dichvuketoanthuecuyennghiep

Answer hZWYmJtlkmuclpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmZuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

oak lawn il

oak lawn ilWhen buying or selling Real Estate in the Chicagoland market, there is nobody better than Cucci Realty. We have the top technology, drive, and knowledge to make your dreams come true! 

Answer hZWYmJppmGydlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmZuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Biển chức danh mica đế gỗ,biển chức danh để bàn, biển chức danh gỗ đồng

Biển chức danh mica đế gỗ,biển chức danh để bàn, biển chức danh gỗ đồng BIỂN CHỨC DANH MICA - BIỂN CHỨC DANH QUÂN ĐỘI - BIỂN BẢNG ĐỂ BÀNCông ty chúng chuyên cung cấp các loại biển chức danh để bàn phổ biến trên thị trường hiện nay: làm biển chức ... View more
Answer hZWYmJtgk26Yl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmZuSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

How to Choose The Best Online Assignment Help Writing Service?

Assignment Writing help is a big-time save for many students who are studying in Universities or Colleges. It is the era of technology, everyone has a very tough and busy schedule, therefore no one has time to write lengthy essays. And it is tough... View more
Answer hZWYmJtllmuXmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmZqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYmJtllmuXmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...