AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpVllGqblJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bạn biết bao nhiêu công ty trong ngành của mình?

Answer2 hZWYnp1omGuXmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpWTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thanh Tran's picture
1621822272

Lạ lắm à nha, cứ ngỡ người đi làm sẽ biết hết tất cả các công ty trong ngành mình đang làm việc, nhưng KHÔNG… kiểm tra ngay bạn sẽ bất ngờ cho mà xem! 

Ảnh: Internet

Cô bạn của tôi thốt lên rằng: Ủa, có công ty này trong ngành mình nữa hả ta? Sao có nhiều công ty, logo lạ lắm à nha… như lần đầu được thấy mặt, thấy tên!

Đúng là làm khảo sát rồi mới biết nhiều điều thú vị trong ngành, trong các công ty cũng như về môi trường làm việc lý tưởng.

Còn bạn, bạn biết đến bao nhiêu công ty trong ngành của mình? 

Tham gia khảo sát ngay nhé! ĐÂU LÀ NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2021?

Answer2 hZWYnp1omGuXmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpWTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Khanh Phan Bao's picture
  Khanh Phan Bao
  1621822545

  Tôi đang làm trong ngành bảo hiểm, câu hỏi của bạn có lẽ tôi có thể dễ dàng trả lời được. Bảo Việt Nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam…


   hZWYnp1omGuXmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5yVmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1omGuXmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KZbZiFneDh
  hZWYnp1omGuXmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OcmJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxbptpbVVvtrI.
 • Mai Tran's picture
  Mai Tran
  1623404028

  Chỉ biết công ty mình & công ty đối thủ. ^^ 

   hZWYnp1omGuXmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5yYl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1omGuXmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KZcJeFneDh
  hZWYnp1omGuXmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Ocm5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmlrcJdXb7Cx
hZWZlpVllGqblJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...